Tin Tức

Xem Thêm
PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO CÓ PHẢI BƯỚC ĐẦU NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP?

PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO CÓ PHẢI BƯỚC ĐẦU NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP?

Phân tích nhu cầu đào tạo là quá trình mà một doanh nghiệp trải qua để xác định tất cả các khóa đào tạo cần hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định nhằm cho phép đội ngũ của họ hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể, cũng như tiến bộ, nâng tầm nguồn lực và từng bước thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

NGHỀ NHÂN SỰ, "TRÁI TIM" CỦA DOANH NGHIỆP

NGHỀ NHÂN SỰ, "TRÁI TIM" CỦA DOANH NGHIỆP

Nhân sự là một bộ phận có tầm quan trọng tối đa vì nắm giữ nhiều vai trò khác nhau trong một tổ chức. Để trả lời câu hỏi tại sao nhân sự lại là “trái tim” của doanh nghiệp, cần phải hiểu chức năng của bộ phận nhân sự. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tường tận về tầm quan trọng của vai trò nhân sự trong doanh nghiệp.

NGUYÊN NHÂN GÌ KHIẾN DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI TOTAL REWARDS THẤT BẠI?

NGUYÊN NHÂN GÌ KHIẾN DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI TOTAL REWARDS THẤT BẠI?

Total Rewards System (TRS) là một hệ thống khen thưởng tích hợp của một công ty, doanh nghiệp, dành cho nhân viên của họ. Hệ thống này sẽ đáp ứng được sự cống hiến của nhân viên dành cho công ty. Tuy nhiên, không phải bất kỳ doanh nghiệp nào áp dụng Total Rewards cũng thành công, lý do của việc này là gì?

CẮT GIẢM NHÂN SỰ CÓ LÀ GIẢI PHÁP TỐT KHI KINH TẾ KHÓ KHĂN?

CẮT GIẢM NHÂN SỰ CÓ LÀ GIẢI PHÁP TỐT KHI KINH TẾ KHÓ KHĂN?

Trong thời kỳ kinh tế thuận lợi, con người được xem là “nguồn tài nguyên” quý giá nhất của doanh nghiệp. Nhưng một khi kinh tế khó khăn, sa thải nhân viên lại là cách trước mắt để tồn tại doanh nghiệp. Nhưng đó có thực sự là giải pháp tốt nhất? Dưới đây là một vài cách làm thay thế mà người nhân sự có thể thực hiện.

HỆ SỐ LƯƠNG CƠ BẢN LÀ GÌ ? CÁCH TÍNH NHƯ THẾ NÀO ?

HỆ SỐ LƯƠNG CƠ BẢN LÀ GÌ ? CÁCH TÍNH NHƯ THẾ NÀO ?

Hệ số lương là một chỉ số được dùng để áp dụng tính mức lương cơ bản cũng như một số chế độ khác

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ LÀ GÌ? AI LÀ NGƯỜI GIỮ VAI TRÒ CHÍNH

TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ LÀ GÌ? AI LÀ NGƯỜI GIỮ VAI TRÒ CHÍNH

Truyền thông nội bộ về bản chất chính là việc doanh nghiệp đưa các nội dung và thông điệp cần thiết đến các đối tượng nhân viên vào đúng thời điểm, mà ở đây nội dung chính là các tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi; với mục tiêu định hình, thắt chặt và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

Danh sách 10 trường có ngành Đào tạo Nhân sự tốt nhất Việt Nam

Danh sách 10 trường có ngành Đào tạo Nhân sự tốt nhất Việt Nam

Danh sách các trường đạo tạo quản lí nhân sự tốt nhất Việt Nam

LÀM SAO ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TOTAL REWARDS HIỆU QUẢ TRONG NĂM MỚI?

LÀM SAO ĐỂ LÊN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TOTAL REWARDS HIỆU QUẢ TRONG NĂM MỚI?

Cập nhật hoặc triển khai chiến lược Total Rewards mới là một nhiệm vụ toàn diện bao gồm nghiên cứu và tham khảo ý kiến của nhiều nhóm nội bộ. Dưới đây là những bước đơn giản mà bạn có thể sử dụng để thiết kế một chiến lược Tổng đãi ngộ mới.