BSC và OKRs là gì ? Phương pháp nào tối ưu hơn

BSC và OKRs là gì ? Phương pháp nào tối ưu hơn

Quản lý thành tích

1. Định nghĩa BSC và OKRs

a. OKR 

Okr là các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu trong một khuôn khổ thiết lập mục tiêu và theo dõi kết quả thực hiện mục tiêu. Các mục tiêu OKR thường được đo lường trong thời gian ngắn hạn.

Nó là một công cụ đơn giản để tạo sự liên kết và tham gia của toàn bộ tổ chức xung quanh các mục tiêu có thể đo lường được.

 • Mục tiêu doanh nghiệp : kết quả của công ty hướng tới? 
 • Kết quả then chốt: Doanh nghiệp của bạn làm như thế nào để đạt được kết quả đó.?

Tư tưởng của OKRs đó là luôn hướng tổ chức đặt ra những mục tiêu thách thức để vươn lên đạt được những kết quả vượt trội. Vì vậy OKRs không dùng để đánh giá hiệu suất và không gắn trực tiếp với lương thưởng. OKRs dùng để đánh giá sự nỗ lực của mỗi người, giúp mỗi cá nhân tự nhìn nhận lại bản thân mình.

b. Balanced Scorecard 

BSC hay Balanced Score Card – còn được gọi là Thẻ điểm cân bằng .BSC là một hệ thống quản lý, nó giúp cho doanh nghiệp thiết lập, thực hiện, giám sát, đo lường để đạt được các chiến lược & các mục tiêu của mình. Sau khi các doanh nghiệp thiết lập và phát triển các chiến lược, doanh nghiệp sẽ triển khai, thực hiện & giám sát chiến lược thông qua 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình hoạt động nội bộ, học tập & phát triển. Bốn khía cạnh này sẽ tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp thành công và doanh nghiệp thất bại. Bốn khía cạnh này có thể được diễn giải đơn giản như sau:

 • Tài chánh: doanh nghiệp đo lường và giám sát các yêu cầu & các kết quả về tài chính
 • Khách hàng: đo lường và giám sát sự thỏa mãn khách hàng và các yêu cầu về các kết hoạt động đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi của khách hàng.
 • Quá trình nội bộ: đo lường & giám sát các chỉ số và các yêu cầu của các quá trình trọng yếu trong nội bộ doanh nghiệp hướng đến khách hàng
 • Học tập & phát triển: tập trung vào cách thức doanh nghiệp giáo dục & đào tạo nhân viên, nâng cao kiến thức và cách thức doanh nghiệp đã sử dụng các kiến thức này để duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường.

2. So sánh BSC và OKR

a. Đánh giá kết quả:

 • OKR:Đánh giá được mức độ hoàn thành và nỗ lực đã bỏ ra trong việc thực hiện mục tiêu và các kết quả chính.Từ đó có thể điều chỉnh để đặt ra mục tiêu phù hợp hơn. 
 • BSC: Đánh giá được các bộ phận trong doanh nghiệp có tạo ra giá trị gì cho khách hàng không. Chỉ ra những yêu cầu về nâng cao năng lực nhân viên và đầu tư cho con người, hệ thống và quá trình vận hành trong công ty. Từ đó cải tiến được hiệu quả kinh doanh

=> BSC tỏ ra hiệu quả hơn OKRs trong việc đánh giá kết quả tổng thể toàn công ty, tổ chức.

b. Chu kì

 • OKRs:Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Thông thường, OKRs thường xây dựng theo quý. Chu kỳ đánh giá có thể thay đổi tùy vào cấp độ thực hiện hoặc tình hình thực tế. 
 • BSC: Thường là năm 

=> OKRs có chu kỳ đánh giá thường xuyên hơn, giúp bạn theo dõi tiến độ hoàn thành mục tiêu và các kết quả chính sát sao, kịp thời hơn.

c. Phạm vi thực hiện:

 • OKR: OKRs đem đến sự thay đổi cả theo chiều rộng và chiều sâu trong tiến trình phát triển của tổ chức. Toàn công ty, các phòng ban và đến từng nhân viên đều có OKRs với các mục tiêu, kết quả chính rõ ràng.
 • BSC: Tập trung vào phong cách lãnh đạo từ trên xuống

=> OKRs sẽ hiệu quả hơn đến với các công ty trẻ, khởi nghiệp, các công ty trong lĩnh vực công nghệ…

d. Căn cứ sử dụng:

 • OKRs: xây dựng dựa trên mục tiêu và kết quả chính 
 • BSC:Dựa trên việc đánh giá 4 khía cạnh chính là: Tài chính, Khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển 

=>OKRs hướng tới mục tiêu và các kết quả chính, còn BSC hướng tới việc xem xét sự phát triển tổng thể của tổ chức.

e. Mực độ hoàn thành: 

 • OKR: Nhân viên thường sẽ khó đạt mức độ hoàn thành 100% mục tiêu OKRs vì các mục tiêu của OKRs thường rất tham vọng, mang tính cách mạng, truyền cảm hứng.
 • BSC: BSC hướng tới việc hoàn thành mục tiêu đề ra.

=> Kể cả khi bạn chỉ hoàn thành 70% của mục tiêu tham vọng, phi thường thì vẫn tốt hơn đạt 100% của mục tiêu bình thường, không cần nỗ lực nhiều.

3. Phương pháp nào tối ưu hơn? 

BSC có thể được sử dụng với OKR theo cách bổ sung, đặc biệt là ở cấp cao cấp. Ở đó, bản đồ chiến lược BSC có thể giúp các giám đốc điều hành và các nhà lãnh đạo khác xây dựng OKR bằng cách xem điều gì quan trọng cho năm đó và sau đó chia nhỏ nó ra — sau đó tăng lên.

Ví dụ: một bản đồ chiến lược cung cấp một hình ảnh tuyệt vời về cách OKRs có thể chuyển xuống thông qua một tổ chức. Và vì các tổ chức lành mạnh luôn cố gắng để một nửa mục tiêu của họ đến từ dưới lên, nên bản đồ chiến lược BSC là một cách tuyệt vời để đảm bảo rằng các cấp cao của công ty đã đăng ký tất cả mọi người ở tuyến đầu.

Từ đó, OKR có chức năng giúp tổ chức nắm bắt thông tin về điều gì là quan trọng nhất đối với các phòng ban và nhóm cá nhân trong tháng hoặc quý tiếp theo với Kết quả chính (Key Results). Vì vậy, trong khi BSC giúp phát triển các phương pháp tiếp cận toàn diện đối với chiến lược, thì OKR giúp đảm bảo các chiến lược không trở nên quá vĩ mô, có các phép đo xác định hơn và nhạy cảm với thời gian hơn và không phải là tất cả các mục tiêu đầu ra.

Hãy nhớ rằng cả hai hệ thống đều là công cụ tốt nếu được áp dụng đúng cách. Điểu quan trọng nhết là cấp lãnh đạo có thể chọn đúng phương pháp và kết hợp các chúng tại với nhau để quản trị doanh doanh nghiệp một cách tốt nhất có thể. Nhưng mỗi người đều có thể đưa ra các hướng dẫn để giúp các nhóm hướng đến thành công chung.