HR General - Nhân sự tổng hợp

PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO CÓ PHẢI BƯỚC ĐẦU NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP?
PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO CÓ PHẢI BƯỚC ĐẦU NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP?

Phân tích nhu cầu đào tạo là quá trình mà một doanh nghiệp trải qua để xác định tất cả các khóa đào tạo cần hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định nhằm cho phép đội ngũ của họ hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể, cũng như tiến bộ, nâng tầm nguồn lực và từng bước thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

HR 4.0 - CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC VỚI DOANH NGHIỆP?
HR 4.0 - CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC VỚI DOANH NGHIỆP?

Ở trong thời đại 4.0 ngày nay, đi kèm với việc trí tuệ nhân tạo và các thuật toán tự động hóa đang phát triển, việc ứng dụng các công nghệ trợ lý ảo ngày càng giúp doanh nghiệp tối ưu được nguồn lực cũng như thời gian hơn. Qua đó, những hình thức “HR truyền thống” cũng đang dần thay đổi theo chiều hướng “HR 4.0”. Vậy HR 4.0 là gì? Ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 bộ phận Quản trị nhân sự có những cơ hội và thách thức như thế nào?