Đối Tác

OKR INTERNATIONAL - CÔNG TY HÀNG ĐẦU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC OKRs
OKR INTERNATIONAL - CÔNG TY HÀNG ĐẦU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC OKRs

OKR International là công ty hàng đầu trong nghiên cứu và tư vấn chuyên về Hoạch định chiến lược OKRs, chuyển đổi văn hóa và phát triển lãnh đạo. Với mục tiêu giúp các tổ chức chuyển đổi linh hoạt hơn, dễ dàng đạt được mục tiêu mình đặt ra, OKR International đã đặt dấu ấn của mình ở 15 quốc gia với 23 ngành nghề khác nhau.