HRMF

HỒ SƠ NHÂN SỰ LÀ GÌ VÀ CÁCH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ
HỒ SƠ NHÂN SỰ LÀ GÌ VÀ CÁCH QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp chuẩn hóa và quản lý hệ thống nhân sự tốt hơn khi số lượng con người ngày càng gia tăng đó là dựa vào hồ sơ nhân sự. Từ đó, kéo theo việc quản lý các hồ sơ ngày càng khó khăn và phức tạp. Vậy hồ sơ nhân sự là gì? Việc quản lý hồ sơ nhân sự như thế nào sẽ là hợp lý và logic nhất để người làm tuyển dụng có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý này, hãy cùng LinkPower tìm hiểu