Total Rewards

VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG CHO SALES

Để giải những vấn đề đến từ những biến động của môi trường, sự thay đổi hành vi của khách hàng, doanh nghiệp cần phát triển các mô hình chi trả thưởng mới, một kế hoạch Sales Incentive Plan tốt để phát triển đội ngũ bán hàng, từ đó phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
VAI TRÒ CỦA KHUNG NĂNG LỰC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP START – UP

Một khung năng lực rõ ràng cho phép các nhân viên của một tổ chức nắm rõ về các hành vi và mức độ thực hiện dự kiến để đạt được kết quả cho tổ chức. Đối với doanh nghiêp start – up, khung năng lực sẽ hỗ trợ làm rõ được khung, mô hình giúp doanh nghiệp phát triển được tối ưu từng năng lực và phát triển toàn diện một cách chuyên nghiệp.

Xem chi tiết
XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY) DỄ HAY KHÓ?

Khung năng lực về cơ bản gắn hiệu suất cá nhân với các giá trị của công ty. Các khuôn khổ này có thể giúp bạn đánh giá hiệu suất của nhân viên và công nhận các ứng viên đủ tiêu chuẩn trong quá trình tuyển dụng. Dưới đây là các bước giúp bạn dễ dàng để triển khai phát triển khung năng lực hơn.

Xem chi tiết
TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC HOÀN CHỈNH

Khung năng lực vốn là một công cụ đắc lực trong doanh nghiệp, đặc biệt là tại các tập đoàn, công ty lớn. Trong nền kinh tế nhiều biến động, cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng chú trọng hơn trong công tác xây dựng khung đánh giá nguồn lực nội bộ để có thể nâng cao năng lực của đội ngũ, giúp doanh nghiệp đứng vững trước những “bất ổn” của thị trường.

Xem chi tiết