Danh Mục Chương Trình Đào Tạo

KHÓA HỌC HR MANAGER - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
KHÓA HỌC HR MANAGER - QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Học phí hỗ trợ: 10.500.000 đ

Học phí niêm yết: 17.500.000 đ

Khóa học HR Manager - Quản trị Nhân sự giúp học viên hiểu và vận dụng xây dựng bộ phận nhân sự công ty theo mô hình chuẩn và quản lý hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự.

Thông tin
KHÓA HỌC HR MANAGEMENT FOUNDATION - QUẢN LÝ NHÂN SỰ NỀN TẢNG
KHÓA HỌC HR MANAGEMENT FOUNDATION - QUẢN LÝ NHÂN SỰ NỀN TẢNG

Học phí hỗ trợ: 5.500.000 đ

Học phí niêm yết: 9.000.000 đ

Khóa học HR Management Foundation - Quản lý nhân sự nền tảng cung cấp lộ trình và hệ thống kiến thức nền tảng vững chắc để phát triển nghề nhân sự chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cung cấp chứng nhận từ Link Power.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH HRBP MANAGER ONLINE
CHƯƠNG TRÌNH HRBP MANAGER ONLINE

Học phí hỗ trợ: 21.000.000 đ

Học phí niêm yết: 31.000.000 đ

Chương trình đào tạo HRBP Manager cung cấp hệ thống, phương pháp giúp các nhà quản trị nhân sự xây dựng chiến lược quản lý, “kinh doanh” nguồn nhân lực một cách hiệu quả về chi phí, tối ưu về năng lực và kết quả thực hiện mục tiêu, từ đó phát triển các giá trị của tổ chức. Sau khóa học, học viên có thể quản lý, nâng cấp phòng HRBP của đơn vị nhằm đạt được các mục tiêu. Đồng thời cải tiến và chuyển đổi hoạt động của phòng Nhân sự truyền thống trở thành phòng Nhân sự hoạt động theo phương thức kinh doanh nguồn lực cho công ty với các chiến lược, chương trình, dự án nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH HRBP SUPERVISOR ONLINE
CHƯƠNG TRÌNH HRBP SUPERVISOR ONLINE

Học phí hỗ trợ: 17.000.000 đ

Học phí niêm yết: 23.000.000 đ

Chương trình đào tạo HRBP Supervisor cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực HRBP Supervisor

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH HRBP SPECIALIST ONLINE
CHƯƠNG TRÌNH HRBP SPECIALIST ONLINE

Học phí hỗ trợ: 11.000.000 đ

Học phí niêm yết: 15.500.000 đ

Khóa học đào tạo HRBP Specialist cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực chuyên viên HRBP.

Thông tin
KHÓA HỌC OKRs QUỐC TẾ C-OKR PRACTITIONER
KHÓA HỌC OKRs QUỐC TẾ C-OKR PRACTITIONER

Học phí hỗ trợ: 16.000.000 đ

Học phí niêm yết: 27.000.000 đ

Chương trình C-OKR Practitioner của OKR International cung cấp chứng chỉ OKR đầu tiên và duy nhất được chứng nhận bởi Liên đoàn huấn luyện quốc tế (ICF) và Viện chứng Nhận Nguồn Nhân Lực Hoa Kỳ (HRCI). Chương trình được chuyển nhượng sang Việt Nam bởi Link Power.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) PROFESSIONAL
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) PROFESSIONAL

Học phí hỗ trợ: 36.000.000 đ

Học phí niêm yết: 48.000.000 đ

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) SPECIALIST
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) SPECIALIST

Học phí hỗ trợ: 6.500.000 đ

Học phí niêm yết: 9.000.000 đ

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

Thông tin
KHÓA HỌC TOTAL REWARDS - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TỔNG ĐÃI NGỘ
KHÓA HỌC TOTAL REWARDS - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TỔNG ĐÃI NGỘ

Học phí hỗ trợ: 2.000.000 đ

Học phí niêm yết: 3.500.000 đ

Khóa học Total Rewards cung cấp những kiến thức giúp học viên có góc nhìn tổng quan về hệ thống tổng đãi ngộ, hiểu rõ các thành phần của hệ thống lương thưởng toàn diện, nắm rõ cách thiết kế và quản lý hệ thống Total Rewards.

Thông tin
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)

Học phí hỗ trợ: 2.500.000 đ

Học phí niêm yết: 4.000.000 đ

Khóa học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo - Training Need Analysis (TNA) giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của bước phân tích nhu cầu đào tạo trong hoạt động L&D của doanh nghiệp và có được phương pháp đánh giá, phân tích phù hợp nhất với "insight" của nhân viên và doanh nghiệp. Chương trình được xây dựng một cách khoa học, thực tế và có tính khả thi khi áp dụng vào tổ chức của người học.

Thông tin