Danh Mục Chương Trình Đào Tạo

Khóa học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo - Training Need Analysis (TNA) giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của bước phân tích nhu cầu đào tạo trong hoạt động L&D của doanh nghiệp và có được phương pháp đánh giá, phân tích phù hợp nhất với "insight" của nhân viên và doanh nghiệp. Chương trình được xây dựng một cách khoa học, thực tế và có tính khả thi khi áp dụng vào tổ chức của người học.

2.500.000 đ
(niêm yết: 4.000.000 đ)
Thông tin

Chương trình Succession planning của Link Power được các chuyên gia thiết kế, chắt lọc từ những kiến thức và kinh nghiệm từ các dự án cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam cùng với các đơn vị tư vấn nổi tiếng thế giới Mercer, KPMG, ATKearney hay McKinsey

5.500.000 đ
(niêm yết: 11.000.000 đ)
Thông tin

Khóa học cung cấp tư duy và cách xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp hiện đại, từ đó xây dựng được Văn hóa Doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển của tổ chức. Khóa học là một Module trong chuỗi chương trình Đối tác Nhân sự (HRBP) của Link Power.

3.500.000 đ
(niêm yết: 5.500.000 đ)
Thông tin

Khóa học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, giúp bạn đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhân sự, phù hợp với từng thời điểm phát triển, tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp hoặc đối tác của mình.

3.500.000 đ
(niêm yết: 3.500.000 đ)
Thông tin