KHÓA HỌC BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK - XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC HÀNH VI

KHÓA HỌC BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK - XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC HÀNH VI

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Hiểu rõ về mô hình khung năng lực và phương pháp chọn áp dụng mô hình khung năng lực phù hợp với Công ty/Doanh nghiệp
 • Nắm được cách thức xây dựng, các thành phần, giá trị đóng góp của ma trận năng lực và thực hành
 • Hiểu, vận dụng và thực hành xây dựng hệ thống khung năng lực cốt lõi
 • Hiểu và vận dụng mô hình quản trị, mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức với phát triển năng lực lãnh đạo
 • Nắm được cách thức xây dựng, thành phần, giá trị đóng góp của ma trận năng lực lãnh đạo
 • Nắm vững phương pháp, thực hành xây dựng hệ thống khung năng lực lãnh đạo của Công ty
 • Hiểu và vận dụng 3 phương pháp đánh giá năng lực cốt lõi, năng lực lãnh đạo

Giới thiệu

Khóa học Buillding Competency Framework cung cấp kiến thức chuyên sâu và toàn diện giúp học viên thiết lập, xây dựng và quản lý hệ thống khung năng lực hành vi (năng lực cốt lõi và năng lực lãnh đạo) cho doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Nội dung khoá học

Ngày 1 (buổi 1 và 2):

 • Tổng quan về mô hình năng lực
 • Mối tương quan giữa mô hình năng lực với ma trận năng lực 
 • Hiểu vận dụng xây dựng các loại ma trận năng lực
 • Mối tương quan giữa hệ thống Job Grand; Job Band với ma trận năng lực
 • Thực hành xây dựng ma trận khung năng lực 
 • Hiểu sứ mệnh, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi (VHDN)
 • Mối tương quan giữa VHDN với phát triển năng lực cốt lõi
 • Giới thiệu các loại mô hình/hệ thống khung năng lực cốt lõi
 • Phương pháp và trình tự xây dựng mô hình/hệ thống khung năng lực cốt lõi
 • Thực hành xây dựng hệ thống khung năng lực cốt lõi

Ngày 2 (buổi 3 và 4)

 • Hiểu mô hình quản trị và mối tương quan với phát triển năng lực lãnh đạo
 • Hiểu mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức với phát triển năng lực lãnh đạo
 • Các nguyên tắc xác định mô hình lãnh đạo phù hợp
 • Phương pháp và trình tự xây dựng Mô hình/hệ thống khung năng lực lãnh đạo
 • Thực hành xây dựng Hệ thống khung năng lực lãnh đạo
 • Phương pháp xây dựng ma trận năng lực lãnh đạo 
 • 03 phương pháp đánh giá năng lực hành vi (năng lực cốt lõi và năng lực lãnh đạo)

Chương trình dành cho

 • HRD, HRBP Director; L&D Director,...
 • HRM; OD Manager; HRBP Manager; L&D Manager,...
 • Quản lý các đơn vị, phòng ban 

>> Tìm hiểu thêm khóa học "Competency Framework - Hiểu và vận dụng khung năng lực" - Khóa học đầu tiên trong chuỗi chương trình đào tạo về hệ thống khung năng lực của Link Power. 

Thời lượng chương trình: 2 ngày - 4 buổi buổi đào tạo

Phương pháp và hình thức đào tạo 

- Hình thức: Offline

- Phương pháp đào tạo: 70 - 20 - 10 

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi kết thúc chương trình có thể áp dụng ngay vào công việc tại doanh nghiệp. Phương pháp 70 - 20 - 10 bao gồm:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống,... thực tế ngay tại lớp học
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng được đúc kết, cô đọng của giảng viên từ những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và các phương pháp, framework được hệ thống, chuẩn quốc tế
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các học viên khác trong lớp học

Giảng viên đào tạo: Mr Lê Cảnh Phúc

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự tại các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • Hơn 13 năm kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học,...
 • Chuyên gia xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MBO, BSC, OGSM,...
 • Chuyên gia tư vấn các dự án như: Xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, xây dựng và phát triển hệ thống khung năng lực,...

Học phí ưu đãi: 9.500.000 đ
(niêm yết: 15.500.000 đ)

Đóng học phí trước 10 ngày khai giảng chỉ còn 8.500.000đ dành riêng cho học viên ĐĂNG KÝ SỚM!

Ngày khai giảng Địa điểm
22-06-2024 Hồ Chí Minh
Khoá học cùng chủ đề