KHÓA HỌC THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC - COMPETENCY FRAMEWORK

Giảng viên:
Cập nhật lần cuối: 06-06-2023
KHÓA HỌC THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC - COMPETENCY FRAMEWORK

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Học viên nắm phương pháp phân tích, đánh giá, xác định các loại năng lực
 • Hướng dẫn xây dựng bộ khung năng lực chuyên môn
 • Cách thức xác định ma trận năng lực cho từng vị trí công việc
 • Phương pháp quản lý, triển khai, phát triển, hệ thống khung năng lực

Giới thiệu

Khóa học giúp học viên nắm phương pháp phân tích, đánh giá, xác định và thiết kế xây dựng khung loại năng lực cốt lõi.

Nội dung khoá học

I. Nội Dung Khóa Học 

1. Hiểu, biết về khung năng lực 

2. Hiểu, vận dụng mô hình khung năng lực

3. Hiểu, vận dụng thước đo hành vi (BARs) và thang đo BLOOM

4. Các loại năng lực và ma trận năng lực 

5. Phương pháp đánh giá và quản lý và phát triển hệ thống năng lực

6. Phương pháp xây dựng khung năng lực cốt lõi, khung năng lực lãnh đạo

7. Nguyên tắc thiết kế khung năng lực chuyên môn

8. Thực hành xây dựng khung năng lực cốt lõi

II. Thông Tin Giảng Viên

Thạc Sĩ: Lê Cảnh Phúc

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực 
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence and Leadership Competence)

III. Phương Pháp Đào Tạo

Đào tạo theo phương pháp 70 - 20 -10 - phương pháp mô phỏng & thực nghiệm, kết hợp hệ thống hóa kiến thức qua trải nghiệm thực tế xây dựng hệ thống khung năng lực, tổng hợp bằng các game, các tình huống, các bài tập giả lập, sau các buổi cùng giảng viên Link Power các học viên, tương tác trao đổi, đóng gói hoàn thành nội dung như sau

 • 70% - Nhận kiến thức chủ động qua các hoạt động tương tác, đối kháng, làm việc nhóm và thực hành giải quyết tình huống thực tế
 • 20% - Bài giảng, lý thuyết, các phương pháp, framework, mang tính hệ thống chuẩn quốc tế
 • 10% - Học hỏi từ các học viên khác và cộng đồng nhân sự của Link Power

IV. Thông Tin Khóa Học

 • Đối tượng: HRD, HRM, L&D, Manager, Supervisor, Total Rewards 
 • Hình thức học : Offline
 • Thời lượng: 3 ngày 6 buổi
 • Địa điểm: Tp.HCM và Hà Nội
Học phí ưu đãi: 15.000.000 đ
Học phí niêm yết: 19.000.000 đ

Thanh toán học phí trước 10 ngày được giảm thêm 2.500.000 vnd

Lịch khai giảng

Ngày khai giảng Địa điểm
15-07-2023 Hồ Chí Minh

Khoá học cùng chủ đề