KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)

KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)

50 học sinh

Giới thiệu

Khóa học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo - Training Need Analysis (TNA) giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của bước phân tích nhu cầu đào tạo trong hoạt động L&D của doanh nghiệp và có được phương pháp đánh giá, phân tích phù hợp nhất với "insight" của nhân viên và doanh nghiệp. Chương trình được xây dựng một cách khoa học, thực tế và có tính khả thi khi áp dụng vào tổ chức của người học.

Nội dung khoá học

 • Tầm quan trọng của TNA
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo
 • Các bước phân tích Nhu cầu đào tạo
 • Một số phương pháp thực hiện TNA
 • 4 cấp độ TNA (TNA level)
 • Phân tích nhu cầu tổ chức (Organizational need analysis)
 • Phân tích đối tượng học viên (Target audience analysis)
 • Phân tích công việc và chủ đề (Task & Topic analysis)
 • Xây dựng đối tác vững mạnh với các phòng ban qua mô hình DISC

Thông tin khóa học

Đối tượng phù hợp

 • Chuyên viên đào tạo, L&D Specialist, L&D Supervisor, L&D Manager,...
 • Chuyên viên/Nhân viên nhân sự đang muốn phát triển mảng L&D
 • Các cấp lãnh đạo muốn hiểu rõ về công tác TNA để lựa chọn chương trình đào tạo gắn liền với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Thời lượng chương trình: 3 buổi 

Phương pháp và hình thức đào tạo 

 • Hình thức: Online
 • Phương pháp đào tạo: 70 - 20 - 10 

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy, với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi kết thúc chương trình có thể áp dụng ngay vào công việc tại doanh nghiệp. Phương pháp 70 - 20 - 10 bao gồm: 

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống,... thực tế ngay tại lớp học. 
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng được đúc kết, cô đọng của giảng viên từ những kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và các phương pháp, framework được hệ thống, chuẩn quốc tế. 
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các học viên khác trong lớp học 

Giảng viên 

Chuyên gia Tư vấn & Đào tạo: Thạc Sĩ: Lê Cảnh Phúc

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực
 • Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MBO, BSC, OGSM
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp
 • Hoạch định và và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (HIPO)

Cảm nhận của học viên về khóa học

Học phí ưu đãi: 2.500.000 đ
(niêm yết: 4.000.000 đ)

Dành riêng cho học viên đăng ký sớm trước 10 ngày khai giảng

Ngày khai giảng Địa điểm
Khoá học cùng chủ đề