KHÓA HỌC HOẠCH ĐỊNH KẾ NHIỆM - SUCCESSION PLANNING

KHÓA HỌC HOẠCH ĐỊNH KẾ NHIỆM - SUCCESSION PLANNING

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

  • Hiểu đúng về Succession Planning và các phương pháp tiếp cận việc hoạch định kế nhiệm một cách có hệ thống
  • Nắm vững quy trình hoạch định kế nhiệm bài bản theo Deloitte
  • Nắm vững các phương pháp, công thức chuẩn để đánh giá vị trí trọng yếu (critical position)
  • Được cung cấp bộ mô hình nhận diện và cách thức xây dựng bộ tiêu chí đánh giá HIPO một cách hiệu quả, nhằm chọn lọc đúng nhân tài để kế nhiệm
  • Được hướng dẫn chi tiết và cung cấp bộ khung mẫu để tự tin triển khai 1 chương trình assessment center
  • Có được những bí kíp thực tiễn trong việc xây dựng lộ trình phát triển (Career roadmap), thiết kế khung chương trình phát triển nhân tài và nhân sự kế nhiệm (Development framework), tự tin triển khai và quản lý hệ thống IDP hiệu quả
  • Cách thức có được sự cam kết của Quản lý/Lãnh đạo và thu hút sự tham gia của nhân viên đối với chương trình Hoạch định kế nhiệm

Giới thiệu

Chương trình Succession planning của Link Power được các chuyên gia thiết kế, chắt lọc từ những kiến thức và kinh nghiệm từ các dự án cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam cùng với các đơn vị tư vấn nổi tiếng thế giới Mercer, KPMG, ATKearney hay McKinsey

Nội dung khoá học

PHẦN I: SUCCESSION PLAN OVERVIEW – TỔNG QUAN VỀ HOẠCH ĐỊNH KẾ NHIỆM 

HIỂU VỀ HOẠCH ĐỊNH KẾ NHIỆM 

- Tầm quan trọng của hoạch định kế nhiệm

- Phân biệt hoạch định kế nhiệm (Succession Planning), kế hoạch thay thế (Replacement Planning) & hoạch định nguồn nhân lực (Workforce Planning), quản trị nhân tài (Talent Management)

- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định kế nhiệm

- Các đặc tính của 1 chương trình hoạch định kế nhiệm hiệu quả

- 5 tầng hoạch định kế nhiệm phổ biến

- Các loại hình hoạch định kế nhiệm 

PHẦN II: SUCCESSION PLAN BUILDING – THỰC HIỆN HOẠCH ĐỊNH KẾ NHIỆM 

CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

- Cách hoạch định truyền thống và cách hoạch định hiện đại

- Vai trò của các đối tác chính trong chương trình Succession Plan 

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH KẾ NHIỆM 

- Xây dựng quy trình, chính sách kế nhiệm

- Các bước hoạch định kế nhiệm

- Phân tích nhu cầu kế nhiệm và chọn lựa chiến lược nhân tài

- Nhận diện vị trí trọng yếu (Critical Role) và đánh giá rủi ro

- Ba phương pháp đánh giá yêu cầu công việc hiện tại và trong tương lai

- Nhận diện và đánh giá Nhân tài theo Mô hình 9-Box

- Phương pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá Hi-Pol

- Cách thức tổ chức Assessment Center

- Hoạch định kế thừa kỹ thuật (Technical Succession Plan)

- Hoạch định kế thừa quan hệ xã hội (Social Relationship Succession Plan)

- Những điều cần lưu ý trong hoạch định kế thừa. 

PHẦN III: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI – CLOSING THE “DEVELOPMENT GAP” 

THIẾT KẾ LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ KẾ NHIỆM (DEVELOPMENT FRAMEWORK) 

- Mô hình phát triển 70-20-10

- Vận dụng khung năng lực và Phương pháp “6-Learning” trong thiết kế “Development Framework”

- Một số nguyên tắc quan trọng trong phát triển nhân tài:
  > Các nguyên tắc liên quan On-The-Job Learning
  > Các nguyên tắc “Stretch” thử thách nhân viên 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN (IDP)

- Giới thiệu tổng quan về IDP

- Chu kỳ IDP

- Làm thế nào để xây dựng IDP hiệu quả?

- Hướng dẫn rà soát IDP dành cho HR

- Hướng dẫn thực hiện buổi Development Dialogue

- Các chương trình phát triển nhân tài On-The-Job

- Chương trình Mentoring Program

- Xây dựng lộ trình đào tạo (Training Roadmap) 

THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ

- Theo dõi và đánh giá các chương trình phát triển nhân tài

Thời lượng chương trình: 2 ngày - 4 buổi đào tạo

Phương pháp và hình thức đào tạo 

- Hình thức: Offline tại TP. HCM

- Phương pháp đào tạo: Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy như các phương pháp đào tạo hiện tại. Với mục đích lớn nhất là tất cả các Học Viên sau khi kết thúc chương trình, người học sẽ có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Trong đó được chia rõ ràng thành 3 phần:

  • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống... thực tế ngay tại lớp học.
  • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được đúc kết, cô đọng của giảng viên với những chuyên môn thực tế, các phương pháp, framework được hệ thống, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
  • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẽ, trao đổi với các học viên khác trong lớp học.

Giảng viên của khóa học

Chuyên gia tư vấn - đào tạo Đoàn Phạm Trúc San

- Hơn 16 năm làm việc trong mảng đào tạo nội bộ

- Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý- đào tạo nhân sự tại các tập đoàn lớn

- Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Tham gia vào nhiều dự án xây dựng và giám sát khung đánh giá năng lực, KPIs, 3P,...

- Xây dựng lộ trình đào tạo nhân tài, xây dựng hệ thống đào tạo và đánh giá chính sách đào tạo

- Chủ trì thực hiện các dự án phát triển và tài năng trong khu vực tại LEL & LEX VN

Học phí ưu đãi: 7.500.000 đ
(niêm yết: 11.000.000 đ)

Dành riêng cho học viên đăng ký trước 10 ngày khai giảng!

Ngày khai giảng Địa điểm
29-06-2024 TPHCM
Khoá học cùng chủ đề