CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) MANAGER

CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) MANAGER

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty
 • Quản lý các Hoạt động, Quy trình của phòng L & D trong công ty như là một Đối tác kinh doanh (Business partner) không thể thiếu của doanh nghiệp
 • Tự thiết kế và tự tin dẫn giảng các chương trình đào tạo đặc thù cho doanh nghiệp mình
 • Xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh với các giám đốc phòng ban, bộ phận, nhân viên, hỗ trợ việc phân tích chính xác nhu cầu đào tạo của các phòng ban
 • Xây dựng hệ thống và lộ trình phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp, hoạch định và sẵn sàng nguồn nhân lực kế thừa cho công ty (Succession plan)
 • Xây dựng Văn hóa phản hồi (Feedback culture) và Văn hóa học tập (Learning culture) cho doanh nghiệp

Giới thiệu

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

Nội dung khoá học

Cấp độ L&D Specialist (Module 1 - 4)

Module 1: L&D Foundation – Nhập môn L&D (2 buổi đào tạo)

 • Các khái niệm cơ bản trong L&D (Training, coaching, mentoring, KSAs)
 • Chức năng chính của phòng L&D
 • Xu hướng L&D hiện tại (Current L&D trend)
 • Vai trò của L&D Specialist/Supervisor/ Manager
 • Các hình thức, nguyên tắc đào tạo và phát triển
 • Triết lý học tập 70-20-10
 • On-the-job training
 • Off-the-job training
 • Nguyên tắc núi băng (Competency Iceberg Model)
 • Nguyên tắc quản trị phát triển
 • Chu trình đào tạo - phát triển và một số mô hình phổ biến ADDIE, KOLB, HONEY & MUMFORD)
 • Năng lực cốt lõi của L & D Specialist/Supervisor/ Manager

Module 2: Training Needs Analysis – Phân tích nhu cầu đào tạo (3 buổi đào tạo)

 • Tầm quan trọng của TNA
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo
 • Các bước phân tích Nhu cầu đào tạo
 • Một số phương pháp thực hiện TNA
 • 4 cấp độ TNA (TNA level)
 • Phân tích nhu cầu tổ chức (Organizational Need Analysis)
 • Phân tích đối tượng học viên (Target Audience Analysis)
 • Phân tích công việc và chủ đề (Task & Topic analysis)

Module 3: Designing Training Plan & Training Budgeting – Hoạch định chương trình và ngân sách đào tạo (2 buổi đào tạo)

 • Các bước lập kế hoạch đào tạo
 • Xác định thứ tự ưu tiên
 • Xác định mục tiêu đào tạo
 • Xác định phương pháp và hình thức đào tạo 
 • Cấu trúc của 1 bản Kế hoạch đào tạo theo 5W1H2C5M
 • Các phương pháp lập và theo dõi ngân sách đào tạo

Module 4: Corporate Training & Development Management - Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp (2 buổi đào tạo)

 • Xây dựng quy trình đào tạo (Training procedure & process)
 • Quản lý các hoạt động đào tạo theo mô hình PDCA
 • Training Administration (Sắp xếp các công việc hành chính phục vụ cho việc đào tạo)
 • Quản lý và đánh giá các đơn vị cung cấp đào tạo
 • Promotion of internal training program (Giới thiệu các chương trình đào tạo nội bộ)
 • The Kirkpatrick Taxonomy (Đánh giá hiệu quả sau đào tạo theo mô hình Kirkpatrick)
 • Xây dựng các Báo cáo hoạt động đào tạo

Cấp độ L&D Supervisor (Module 1 - 6)

Module 5: Train the trainer (Training Delivery Methods and Skills) – Kỹ năng dẫn giảng (6 buổi đào tạo)

 • Các nguyên tắc học của người trưởng thành và phương pháp tiếp cận
 • Tư duy đào tạo lấy học viên làm trung tâm
 • Learning pyramid
 • Vai trò và năng lực của giảng viên nội bộ
 • Kỹ thuật mở đầu thu hút bằng mô hình GLOSS 
 • Kỹ thuật triển khai nội dung thuyết phục bằng EASE, nguyên tắc bản tin 10 giờ, DEFEATS, REAL
 • Kết thúc bài giảng một cách đáng nhớ với công thức OFF, 4S
 • Các kỹ thuật để tăng hiệu quả đào tạo

Module 6: Performance Management – Quản lý và đánh giá kết quả thực hiện công việc (4 buổi đào tạo)

 • Mô hình quản lý thành tích Nine Box
 • Tư vấn - phương pháp xây dựng mục tiêu cho khách hàng trên Balance Score Card (BSC)
 • Phương pháp triển khai, phân bổ KPIs cho từng bộ phận và cá nhân
 • Phương pháp hướng dẫn đánh giá mục tiêu cho khách hàng
 • Thực hiện & xây dựng mục tiêu và đánh giá KPIs

Cấp độ L&D Manager (Module 1 - 8)

Module 7: Career Development System – Xây dựng hệ thống phát triển nghề nghiệp (4 buổi đào tạo)

 • Khái niệm Career Development System
 • Mô hình Organizational Career Development Program
 • Career planning – Hướng dẫn xây dựng & quản lý IDP hiệu quả
 • Thiết kế các chương trình Career management

Module 8: Instructional Design – Thiết kế chương trình đào tạo (6 buổi đào tạo)

 • Một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế chương trình đào tạo cho người trưởng thành
 • Các bước xây dựng nội dung bài giảng
 • Các phương pháp thiết kế Outline cho một bài giảng logic và sinh động
 • Phát triển nội dung bài giảng theo mô hình Gagné
 • Xây dựng các hoạt động đào tạo và trò chơi (training game)
 • Thiết kế kế hoạch bài giảng (Lesson plan)
 • Kỹ thuật thiết kế Slide bài giảng đẹp và chuyên nghiệp

>> Tìm hiểu khóa học L&D Manager khai giảng trong tháng 11/2023 TẠI ĐÂY.

Phương pháp và hình thức đào tạo 

Hình thức đào tạo: Online và Offline 

Phương pháp đào tạo: Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 - giải pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm, hướng đến trải nghiệm của người học với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi hoàn thành chương trình có thể áp dụng ngay kiến thức vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp. Trong đó:

  • 70% học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống, trò chơi ứng dụng,... tại lớp học.
  • 20% học và phát triển thông qua các bài giảng cô đọng, được đúc kết bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, các phương pháp, framework được hệ thống và chuẩn quốc tế.
  • 10% học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các học viên khác trong lớp học.

Các giảng viên của chương trình

Thông tin khóa học sắp khai giảng

 • Khóa học khai giảng tháng 11: L&D Manager
 • Thời lượng: 29 buổi đào tạo
 • Học phí: 19.500.000 VNĐ (liên hệ để nhận thêm ưu đãi)

L&D là công tác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị nhân sự. Dưới sự biến động của môi trường bên ngoài, vai trò của L&D ngày càng tăng cao. Nếu bạn quan tâm đến chương trình đào tạo L&D chuyên nghiệp, hãy để lại thông tin bên dưới, đội ngũ Link Power sẽ liên hệ và tư vấn chi tiết về cấp độ phù hợp.

 

Học phí ưu đãi: 23.000.000 đ
(niêm yết: 33.000.000 đ)

Đóng học phí trước 10 ngày khai giảng chỉ còn 19.500.000đ dành riêng cho học viên ĐĂNG KÝ SỚM!

Khoá học cùng chủ đề