Danh Mục Chương Trình Đào Tạo

Chương trình đào tạo HRBP Manager cung cấp hệ thống, phương pháp giúp các nhà quản trị nhân sự xây dựng chiến lược quản lý, “kinh doanh” nguồn nhân lực một cách hiệu quả về chi phí, tối ưu về năng lực và kết quả thực hiện mục tiêu, từ đó phát triển các giá trị của tổ chức. Sau khóa học, học viên có thể quản lý, nâng cấp phòng HRBP của đơn vị nhằm đạt được các mục tiêu. Đồng thời cải tiến và chuyển đổi hoạt động của phòng Nhân sự truyền thống trở thành phòng Nhân sự hoạt động theo phương thức kinh doanh nguồn lực cho công ty với các chiến lược, chương trình, dự án nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

21.000.000 đ
(niêm yết: 31.000.000 đ)
Thông tin

Chương trình OKR Foundation của LinkPower được chứng nhận bởi Liên đoàn huấn luyện quốc tế (ICF) và Viện chứng Nhận Nguồn Nhân Lực Hoa Kỳ (HRCI). Chương trình được chuyển nhượng sang Việt Nam bởi Link Power.

2.500.000 đ
(niêm yết: 4.000.000 đ)
Thông tin

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

23.000.000 đ
(niêm yết: 33.000.000 đ)
Thông tin

Khóa học HR Management Foundation - Quản trị nhân sự nền tảng cung cấp lộ trình và hệ thống kiến thức nền tảng vững chắc để phát triển nghề nhân sự chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cung cấp chứng nhận từ Link Power.

6.000.000 đ
(niêm yết: 9.000.000 đ)
Thông tin

Chương trình đào tạo HRBP Supervisor cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực HRBP Supervisor

17.000.000 đ
(niêm yết: 25.000.000 đ)
Thông tin

Khóa học HR Manager - Quản trị Nhân sự giúp học viên hiểu và vận dụng xây dựng bộ phận nhân sự công ty theo mô hình chuẩn và quản lý hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự.

10.500.000 đ
(niêm yết: 17.500.000 đ)
Thông tin

Khóa học đào tạo HRBP Specialist cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực chuyên viên HRBP.

11.000.000 đ
(niêm yết: 15.500.000 đ)
Thông tin