HR General - Nhân sự tổng hợp

PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO CÓ PHẢI BƯỚC ĐẦU NÂNG TẦM NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP?

Phân tích nhu cầu đào tạo là quá trình mà một doanh nghiệp trải qua để xác định tất cả các khóa đào tạo cần hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định nhằm cho phép đội ngũ của họ hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể, cũng như tiến bộ, nâng tầm nguồn lực và từng bước thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Xem chi tiết
NGHỀ NHÂN SỰ, "TRÁI TIM" CỦA DOANH NGHIỆP

Nhân sự là một bộ phận có tầm quan trọng tối đa vì nắm giữ nhiều vai trò khác nhau trong một tổ chức. Để trả lời câu hỏi tại sao nhân sự lại là “trái tim” của doanh nghiệp, cần phải hiểu chức năng của bộ phận nhân sự. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tường tận về tầm quan trọng của vai trò nhân sự trong doanh nghiệp.

Xem chi tiết
CẮT GIẢM NHÂN SỰ CÓ LÀ GIẢI PHÁP TỐT KHI KINH TẾ KHÓ KHĂN?

Trong thời kỳ kinh tế thuận lợi, con người được xem là “nguồn tài nguyên” quý giá nhất của doanh nghiệp. Nhưng một khi kinh tế khó khăn, sa thải nhân viên lại là cách trước mắt để tồn tại doanh nghiệp. Nhưng đó có thực sự là giải pháp tốt nhất? Dưới đây là một vài cách làm thay thế mà người nhân sự có thể thực hiện.

Xem chi tiết