TOP 10 KHÓA HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP TẠI LINK POWER

TOP 10 KHÓA HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP TẠI LINK POWER

HR General - Nhân sự tổng hợp

Sau đây là danh sách các khóa học hàng đầu tại Link Power giúp người học phát triển kỹ năng quản trị nhân sự, quản lý tổ chức một cách toàn diện.

1. Khóa học quản trị nhân sự nền tảng - HR Management Foundation

Khóa học HR Management Foundation cung cấp nền tảng kiển thức vững chắc giúp người học có được lộ trình, năng lực,... phát triển nghề quản trị nhân sự. Đến với khóa học HRMF, người học được trang bị năng lực cốt lõi của người làm HR, từ đó tự tin ứng tuyển và đảm nhận các vị trí trong nghề nhân sự cũng như vận dụng vào công việc hiện tại, phát triển lên các vị trí cao hơn.

Khóa học đặc biệt phù hợp người có định hướng trở thành HR, HR "tay ngang" mong muốn xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, HR có kinh nghiệm làm việc 1-3 năm mong muốn nâng tầm năng lực nghề nghiệp. Bên cạnh đó, đối với HR có nhiều năm kinh nghiệm nhưng chỉ đảm nhận 1 hay 1 vài chức năng nhất định trong nghề HR, khóa học HRMF sẽ giúp người học tự tin đảm nhiệm đa dạng chức năng của phòng nhân sự.

Nội dung khóa học HR Management Foundation:

 • Chuyên đề 1: Chân dung, tâm thế và giá trị đóng góp của nghề Nhân sự
 • Chuyên đề 2: Phương pháp xây dựng quản lý hồ sơ nhân sự và soạn thảo văn bản hành chính
 • Chuyên đề 3: Kỹ năng tuyển dụng và quản lý tuyển dụng
 • Chuyên đề 4: Tiền lương và hệ thống chi trả lương thưởng

>> Tìm hiểu thêm: KHÓA HỌC HR MANAGEMENT FOUNDATION

2. Khóa học quản lý nhân sự - HR Manager

Khóa học HR Manager giúp học viên hiểu và vận dụng xây dựng bộ phận nhân sự công ty theo mô hình chuẩn và quản lý hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự. Khóa học mang đến được phương pháp thiết lập & quản lý mục tiêu đơn vị, vị trí và cá nhân từ mục tiêu chung phù hợp hiệu quả và các kiến thức chuyên sâu khác.

HR Manager phù hợp với các HR sở hữu từ 2 năm kinh nghiệm mong muốn hệ thống các công việc, chức năng của phòng nhân sự, nâng tầm năng lực để trở thành HR Manager chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học HR Manager:

 • Chuyên đề 1: Quản trị nhân sự hiện đại
 • Chuyên đề 2: Thiết lập mục tiêu và xây dựng bộ đo KPIs
 • Chuyên đề 3: Phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch và ngân sách đào tạo
 • Chuyên đề 4: Phương pháp xây dựng hệ thống quản lý nhân sự
 • Chuyên đề 5: Hiểu, vận dụng pháp luật lao động và quản lý quan hệ lao động

>> Tìm hiểu thêm: KHÓA HỌC HR MANAGER

3. Chương trình đào tạo HRBP

Chương trình đào tạo HRBP - đối tác Nhân sự Kinh doanh của Link Power giúp học viên hiểu rõ được chuỗi giá trị doanh nghiệp, cung cấp những năng lực cần thiết và xây dựng lộ trình vững chắc cho vị trí HRBP Manager. Sau khóa học, học viên có thể lên chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo bao gồm các chuyên đề chuyên sâu cung cấp các năng lực cần thiết cho mỗi cấp độ HRBP Specialist, HRBP Supervisor và HRBP Manager.

Nội dung chương trình đào tạo HRBP:

 • Chuyên đề 1: Mô hình HRBP, chân dung - lộ trình nghề nghiệp HRBP
 • Chuyên đề 2: Hiểu và phân tích mô hình kinh doanh
 • Chuyên đề 3: Năng lực thiết kế cấu trúc tổ chức
 • Chuyên đề 4: Năng lực tuyển dụng dành cho HRBP
 • Chuyên đề 5: Hiểu và vận dụng hệ thống tổng đãi ngộ
 • Chuyên đề 6: Xây dựng đối tác vững mạnh
 • Chuyên đề 7: Phương pháp xây dựng lộ trình nghề nghiệp - Lập kế hoạch quản lý kế hoạch phát triển nhân viên
 • Chuyên đề 8: Năng lực tư vấn xây dựng hệ thống quản lý thành tích

>> Tìm hiểu thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HRBP

4. Chương trình đào tạo L&D

Chương trình đào tạo L&D cung cấp kiến thức vững chắc giúp người học hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình đào tạo và phát triển - Learning & Development, hướng đến đạt được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Chương trình phù hợp với các nhà quản trị nhân sự, đặc biệt là nhân sự thuộc bộ phận Training, L&D,... của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp và nhà quản trị các phòng ban cũng có thể nhận nhiều giá trị khi hoàn thành chương trình này,

Nội dung chương trình đào tạo L&D:

 • Chuyên đề 1: Nhập môn L&D
 • Chuyên đề 2: Phân tích nhu cầu đào tạo
 • Chuyên đề 3: Hoạch định chương trình và ngân sách đào tạo
 • Chuyên đề 4: Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp
 • Chuyên đề 5: Kỹ năng dẫn giảng
 • Chuyên đề 6: Quản lý và đánh giá kết quả thực hiện công việc
 • Chuyên đề 7: Xây dựng hệ thống phát triển nghề nghiệp
 • Chuyên đề 8: Thiết kế chương trình đào tạo
 • Chuyên đề 9: Xây dựng khung năng lực
 • Chuyên đề 10: Xây dựng văn hóa phản hồi và học tập trong doanh nghiệp
 • Chuyên đề 11: Kỹ năng lãnh đạo dành cho L&D Manager

>> Tìm hiểu thêm: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO L&D

5. Khóa học xây dựng hệ thống chính sách tổng đãi ngộ - Total Rewards 

Khóa học Total Rewards và Total Rewards Advanced của Link Power cung cấp kiến thức giúp học viên sở hữu các năng lực cần có để có thể xây dựng một hệ thống chính sách tổng đãi ngộ hoàn chỉnh, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp.

Total Rewards Advanced là khóa học chuyên sâu về hệ thống tổng đãi ngộ, đặc biệt phù hợp với Giám đốc nhân sự, HRBP Manager, HR Manager, C&B Manager,... và ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Nội dung khóa học Total Rewards

 • Tổng quan Total Reward
 • Lộ trình xây dựng 1 hệ thống lương thưởng hiệu quả
 • Hiểu về hệ thống chức danh công việc Job Grades, Job Bands
 • Giới thiệu cấu trúc lương theo Mercer.
 • Thực hành đọc PC

Nội dung khóa học Total Rewards Advanced:

 • Xây dựng bảng lương từ sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc theo phương pháp chuyên nghiệp
 • Xây dựng từ điển năng lực theo lộ trình phát triển của nhân viên
 • Hoạch định ngân sách hàng năm (Annual Budget)
 • Hoạch định chiến lược nguồn lực (Workforce Planning)

>> Tìm hiểu thêm: KHÓA HỌC TOTAL REWARDS ADVANCED

6. Khóa học xây dựng hệ thống lương thưởng cho Sales - Sales Incentive

Khóa học Sales Incentive Plan giúp học viên nắm vững các phương pháp thiết kế hệ thống khung lương thưởng cho Sales một cách hiệu quả, minh bạch, công bằng, gắn liền với các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Khóa học đặc biệt phù hợp với các Sales Manager, HRM, HRD, HRBP, nhà lãnh đạo, C-Level,... của doanh nghiệp.

Nội dung khóa học Sales Incentive:

 • Chuyên đề 1: Mối quan hệ giữa KPIs với mục tiêu và chiến lược bán hàng
 • Chuyên đề 2: Hiểu và vận dụng phương pháp xây dựng chính sách, chương trình Incentives
 • Chuyên đề 3: Xây dựng chính sách Incentives và ngân sách năm dành cho lực lượng bán hàng
 • Chuyên đề 4: Hiểu, vận dụng phương pháp xây dựng & quản lý ngân sách lương, thưởng theo AOP năm
 • Chuyên đề 5: Trình tự xây dựng truyền thông & quản lý chương trình

>> Tìm hiểu thêm: KHÓA HỌC SALES INCENTIVE PLAN

7. Khóa học xây dựng khung năng lực - Building a Competency Framework

Khóa học giúp học viên nắm vững các phương pháp phân tích, đánh giá, xác định và thiết kế xây dựng khung loại năng lực cốt lõi, có khả năng xây dựng bộ khung năng lực chuyên môn, nắm được cách thức xác định ma trận năng lực cho từng vị trí công việc và các phương pháp quản lý phát triển hệ thống khung năng lực.

Khóa học phù hơp với các HRD, HRM, nhân sự thuộc bộ phận Total Rewards, L&D ở các cấp Manager, Supervisor,...

Nội dung khóa học Building a Competency Framework:

 • Hiểu, biết về khung năng lực 
 • Hiểu, vận dụng mô hình khung năng lực
 • Hiểu, vận dụng thước đo hành vi (BARs) và thang đo BLOOM
 • Các loại năng lực và ma trận năng lực 
 • Phương pháp đánh giá và quản lý và phát triển hệ thống năng lực
 • Phương pháp xây dựng khung năng lực cốt lõi, khung năng lực lãnh đạo
 • Nguyên tắc thiết kế khung năng lực chuyên môn
 • Thực hành xây dựng khung năng lực cốt lõi

>> Tìm hiểu thêm: KHÓA HỌC BUILDING A COMPETENCY FRAMEWORK

8. Khóa học lương thưởng & phúc lợi - C&B 

Khóa học C&B Specialist Offline của Link Power cung cấp nền tảng kiến thức, phương pháp vững chắc giúp học viên tự tin đảm nhận các công việc của một chuyên viên C&B chuyên nghiệp. 

Khóa học phù hợp với các C&B "tay ngang" hoặc mới vào nghề, chuyên viên Payroll, Chính sách sở hữu,... mong muốn sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc hoặc muốn nâng cấp kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ C&B chuyên nghiệp. Khóa học còn phù hợp với các Chuyên viên Hành chính nhân sự muốn chuyển sang làm C&B hoặc các nhà quản trị muốn muốn có cái nhìn bao quát về lương, thưởng, các chế độ chính sách,...

Nội dung khóa học C&B Specialist:

 • Chuyên đề 1: Kỹ năng trả lương thời gian, thưởng và các chế độ phúc lợi
 • Chuyên đề 2: Quản lý, quyết toán hồ sơ, chi phí và các loại chế độ chính sách
 • Chuyên đề 3: Quản lý quan hệ lao động, quy trình, hồ sơ, thủ tục, giải quyết tranh chấp lao động
 • Chuyên đề 4: Kỹ năng trả lương sản phẩm và lương khoán

>> Tìm hiểu thêm: KHÓA HỌC C&B SPECIALIST

9. Khóa học Succession Planning

Khóa học Succession Planning của Link Power được các chuyên gia thiết kế, chắt lọc từ những kiến thức và kinh nghiệm từ các dự án cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam cùng với các đơn vị tư vấn nổi tiếng thế giới Mercer, KPMG, ATKearney hay McKinsey.

Nội dung khóa học Succession Planning:

 • Tổng quan về hoạch định kế nhiệm: Hiểu về hoạch định kế nhiệm
 • Thực hiện hoạch định kế nhiệm: Các phương pháp tiếp cận; Triển khai các hoạt động hoạch định kế nhiệm
 • Xây dựng chuong trình phát triển khai nhân tài: Phát triển lộ trình phát triển nhân sự kế nhiệm; Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân; Theo dõi và đánh giá.

>> Tìm hiểu thêm: KHÓA HỌC SUCCESSION PLANNING

10. Khóa học OKR quốc tế - C-OKR Practitioner

C-OKR Practitioner là khóa học quốc tế được OKR International - đơn vị đào tạo OKR hàng đầu trên toàn cầu. Đây là chương trình OKR quốc tế đầu tiên được nhượng quyền đào tạo tại Việt Nam, được tổ chức bởi Link Power. Khóa học cung cấp chứng chỉ OKR đầu tiên và duy nhất được chứng nhận bởi Liên đoàn huấn luyện quốc tế (ICF) và Viện chứng Nhận Nguồn Nhân Lực Hoa Kỳ (HRCI). 

Đây là khóa học OKR chuyên sâu đặc biệt phù hợp với các nhà quản trị doanh nghiệp (CEO, COO, C-Level,...), nhà quản trị nhân sự (HRD, HRM,...) và các nhà quản lý cấp trung của các phòng ban.

Phương thức đào tạo: Đào tạo và tài liệu học tập song ngữ; Thực hành và sửa bài tập trên phần mềm OKR chuyên biệt; Cung cấp ngân hàng tài liệu chuẩn quốc tế; Tạo cộng đồng giúp học viên trao đổi và học hỏi cùng chuyên gia,...

>> Tìm hiểu thêm: KHÓA HỌC OKRs QUỐC TẾ

Các chương trình đào tạo/khóa học tại Link Power được thiết kế và giảng dạy bởi các giảng viên dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, cung cấp kiến thức vững chắc giúp người học phát triển năng lực HR toàn diện. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn về khóa học phù hợp nhất!