XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG LÀ GÌ

XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG LÀ GÌ

Total Rewards

Việc xây dựng thang bảng lương là một trong những việc làm cần thiết cho người làm nhân sự nói nói chung là một trong những cơ cấu của hệ thống total reward nói riêng. Từ đó người làm tuyển dụng có thể căn cứ vào đó để trả lương cho người lao động đồng thời để đảm bảo lợi ích cho họ. Vậy xây dựng thang bảng lương là gì, và phải xây như thế nào để có thể phù hợp với quy định của Pháp luật về lao động hãy cùng LinkPower tìm hiểu dưới nội dung sau:

1. Thang, bảng lương là gì?

Để xây dựng được thang bảng lương, trước hết cần hiểu được thang, bảng lương là gì? Thang, bảng lương thường sẽ được áp dụng cho người lao động trong những phạm vi nào của doanh nghiệp.

Thang bảng lương là hệ thống các nhóm lương (ngạch lương), bậc lương (hệ số lương) được quy định sẵn, đây là căn cứ giúp doanh nghiệp chi trả tiền lương và xét nâng lương định kỳ cho người lao động, thể hiện được tính công bằng và minh bạch cho người lao động. 

Bảng lương là văn bản tổng hợp số tiền thực mà doanh nghiệp trả cho người lao động được thống kê bao gồm các khoản như: tiền lương. thưởng, phụ cấp và tiền trợ cấp...trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Xây dựng thang bảng lương và cách xây dựng 

Xây dựng thang bảng lương là quá trình tạo ra một hệ thống cụ thể để đánh giá và phân loại mức lương cho các vị trí công việc khác nhau trong một tổ chức. Mục tiêu của việc này là tạo ra một cơ sở hợp lý để xác định mức lương cho nhân viên dựa trên các yếu tố như kinh nghiệm, trình độ học vấn, kỹ năng, và vị trí công việc.

Quá trình xây dựng thang bảng lương thường bắt đầu bằng việc phân tích thị trường lao động để hiểu rõ về mức lương trung bình cho các vị trí tương tự trong ngành nghề hoặc khu vực cụ thể. Sau đó, tổ chức sẽ xác định các yếu tố nội tại như chính sách lương, cơ cấu tổ chức, và chiến lược nhân sự để tạo ra một thang bảng lương phản ánh công bằng và bền vững.

Thang bảng lương thường được tổ chức theo cấp bậc, với mỗi cấp bậc tương ứng với một khoảng lương nhất định. Các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, và hiệu suất cá nhân có thể ảnh hưởng đến việc nhân viên thuộc cùng một cấp bậc nhưng có mức lương khác nhau.

Quá trình xây dựng thang bảng lương là một phần quan trọng của quản lý nhân sự để đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc quản lý mức lương trong tổ chức.

3. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Tại Điều 93 Bộ luật lao động năm 2019 quy định nguyên tắc xây dựng thang bảng lương như sau:

“Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Ngoài ra, phải đảm bảo theo các nguyên tắc sau:

  • Công Bằng và Bình Đẳng: Đảm bảo rằng mức lương phản ánh công bằng giữa các vị trí công việc và các nhóm nhân viên. Ngăn chặn sự chênh lệch lương không minh bạch và không hợp lý.
  • Minh Bạch và Trong Suốt: Thang bảng lương cần được công bố và giải thích một cách rõ ràng cho nhân viên. Tạo cơ hội cho nhân viên hiểu cách mức lương của họ được xác định.
  • Dựa Trên Dữ Liệu Thị Trường: Nắm vững thông tin về mức lương trên thị trường lao động cho các vị trí tương đương. Theo dõi các xu hướng và điều chỉnh thang bảng lương dựa trên thị trường.
  • Xem Xét Hiệu Suất: Liên kết mức lương với hiệu suất công việc của nhân viên. Xác định rõ ràng các tiêu chí đánh giá hiệu suất.
  • Đánh Giá Công Việc và Kỹ Năng: Xác định các yếu tố như trình độ học vấn, kỹ năng, và kinh nghiệm làm việc. Phân loại các vị trí công việc theo cấp bậc và đánh giá mức độ phức tạp của công việc.
  • Chiến Lược Nhân Sự: Đảm bảo rằng thang bảng lương phản ánh chiến lược nhân sự và mục tiêu tổ chức. Linh hoạt để đáp ứng nhanh chóng với thay đổi trong môi trường kinh doanh và chiến lược tổ chức.
  • Tuân Thủ Pháp Luật: Đảm bảo rằng thang bảng lương tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến lương và nhân sự. Kiểm tra và cập nhật thường xuyên để đảm bảo tuân thủ luật lao động.
  • Tham Gia và Giao Tiếp: Tham gia cộng đồng nhân viên và giao tiếp chặt chẽ với họ để hiểu rõ hơn về mong muốn và cần thiết về lương.

4. Xây dựng thang bảng lương theo KPI

4.1 Bí quyết xây dựng thang bảng lương theo KPI

Để có thể đánh giá đúng năng lực làm việc của từng nhân sự, doanh nghiệp xây dựng thang điểm đánh giá KPI. Dựa trên đó, để khích lệ tinh thần phấn đấu làm việc của nhân sự, bảng lương theo KPI được ra đời. Đây là cách tính lương được tất cả doanh nghiệp ngoài nhà nước áp dụng. Hiệu quả ai cũng thấy nhưng bí quyết xây dựng bảng lương theo KPI thành công thì không hẳn doanh nghiệp nào cũng nắm rõ.

4.2 Cách xây dựng thang bảng lương theo KPI

Xây dựng lương theo KPI (Key Performance Indicators) là một cách hiệu quả để đánh giá và đề xuất mức lương cho nhân viên dựa trên hiệu suất làm việc của họ. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản để xây dựng hệ thống lương theo KPI:

1. Xác định KPI Quan trọng: Xác định những KPI quan trọng và có thể đo lường được cho từng vị trí công việc và KPI nên phản ánh mục tiêu chính của tổ chức và những kỳ vọng cụ thể đối với nhân viên.

2. Chọn Phương Pháp Đánh Giá KPI: Xác định cách đánh giá KPI, có thể là tỷ lệ phần trăm hoàn thành mục tiêu, số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, hoặc bất kỳ chỉ số đo lường nào phản ánh hiệu suất.

3. Xác Định Mức Lương Cơ Bản: Xác định mức lương cơ bản dựa trên thị trường, trách nhiệm công việc, và yếu tố khác không phụ thuộc vào KPI.

4. Xác Định Mức Thưởng KPI: Xác định mức thưởng hoặc phần trăm lương phụ thuộc vào việc đạt được mục tiêu KPI và cân nhắc vè việc thiết lập ngưỡng hoặc bậc thuownggr dựa trên mức độ hoàn thành mục tiêu

5. Theo dõi và Đánh Giá Hiệu Suất: Thiết lập hệ thống để theo dõi và đánh giá hiệu suất theo các KPI đã xác định và tổ chức đánh giá hiệu suất định kỳ để đảm bảo rằng các mục tiêu được duy trì và điều chỉnh nếu cần thiết.

6. Đàm phán và Thay Đổi Lương: Tổ chức các cuộc đàm phán với nhân viên để thảo luận về mức lương dựa trên hiệu suất và mục tiêu đã đạt được và tổ chức đánh giá hiệu suất hàng năm, điều chỉnh mức lương theo đề xuất nếu cần. 

Lưu ý: rằng việc xây dựng lương theo KPI đòi hỏi sự công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá hiệu suất để tránh sự không hài lòng từ phía nhân viên.

4.3 Lợi ích khi áp dụng thang bảng lương theo KPI

Xây dựng bảng lương theo KPI không chỉ giúp doanh nghiệp an tâm về tinh thần trách nhiệm làm việc của nhân sự, mà còn hỗ trợ nhiều nhiệm vụ liên quan đến công tác quản trị trong tổ chức :

- Thiết lập cơ sở pháp lý thực hiện cơ chế tính lương công bằng, minh bạch, mang tính khích lệ cao trong toàn doanh nghiệp.

- Đo lường hiệu quả hiệu suất làm việc từ cá nhân đến toàn doanh nghiệp, thuận lợi so sánh mục tiêu chiến lược phát triển đề ra.

- Cân nhắc chế độ thưởng, phúc lợi… hợp lý, có sức thuyết phục và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự.

- Nhân viên dễ nắm bắt nhiệm vụ, hiểu rõ mục tiêu cần đạt được, đồng thời xác định chuẩn xác những nhiệm vụ trọng tâm cần đặc biệt chú trọng.

4.4 Bí quyết xây dựng thang bảng lương theo KPI

Bảng lương KPI chú trọng đến hiệu quả làm việc của từng nhân sự, vì vậy, khi xây dựng bảng lương theo KPI, doanh nghiệp sẽ sử dụng hệ thống lương 3P liên quan đến 03 yếu tố tác động mạnh nhất đến thang điểm đánh giá hiệu suất làm việc:

Position – vị trí công việc được giao để đánh giá tầm quan trọng của vị trí công việc, đối chiếu mặt bằng lương trên thị trường để xác định khoảng lương phù hợp.

Person – năng lực của từng cá nhân, dùng làm căn cứ xếp bậc lương khởi điểm

Performance – kết quả công việc, mục đích để lựa chọn trả lương cho nhân sự cố định hay biến đổi tăng dần theo tỷ lệ thành tích.

Tổng Kết

Việc xây dựng thang bảng lương không phải là vấn đề một sớm một chiều mà doanh nghiệp có thể xây dựng được ngay và luôn. Nó đòi hỏi người làm nhân sự cần có kinh nghiệm và thời gian xây dựng được cho đội ngũ mình một chính sách phù hợp và minh bạch để có thể tồn tại lâu dài. Hiểu được vấn đề đó, học viện Nhân Sự LinkPower với đội ngũ hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự tóm lược lại trong khóa học Total Rewards OverviewTotal Rewards Advanced ở cấp nâng cao hơn.

>> Tham khảo thêm các khóa học khác của LinkPower TẠI ĐÂY