Total Rewards

GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT CHO ĐỘI NGŨ KINH DOANH
GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT CHO ĐỘI NGŨ KINH DOANH

Chính sách lương thưởng dành cho sale là một chính sách cần thiết trong mỗi doanh nghiệp khi thiết lập đội ngũ kinh doanh. Vì thế, doanh nghiệp cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn trong thời gian này và sắp tới nếu doanh nghiệp muốn phát triển kinh doanh bền vững và tạo ra các lợi thế trên thị trường.

XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY) DỄ HAY KHÓ?
XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY) DỄ HAY KHÓ?

Khung năng lực về cơ bản gắn hiệu suất cá nhân với các giá trị của công ty. Các khuôn khổ này có thể giúp bạn đánh giá hiệu suất của nhân viên và công nhận các ứng viên đủ tiêu chuẩn trong quá trình tuyển dụng. Dưới đây là các bước giúp bạn dễ dàng để triển khai phát triển khung năng lực hơn.

LÀM SAO ĐỂ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI KHI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐANG CẬN KỀ?
LÀM SAO ĐỂ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI KHI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐANG CẬN KỀ?

Trong thời kỳ kinh tế biến động, mọi yếu tố có thể thay đổi bất ngờ thì con người chính là tài sản quý giá nhất doanh nghiệp phải nắm giữ. Làm sao để giữ chân được nhân tài cũng như chiêu mộ được nhân tài là một trong những bài toán khó khăn của doanh nghiệp cần đi tìm lời giải gấp. Link Power gợi ý vài phương pháp để giữ chân nhân tài.