Lê Cảnh Phúc

Lê Cảnh Phúc

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư Vấn

Kinh nghiệm làm việc:

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự tại các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • 13 năm kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực
 • Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MBO, BSC, OGSM,...
 • Tư vấn các dự án như: Xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp
 • Hoạch định và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (HIPO)

Các doanh nghiệp đã từng công tác:

 • Founder - CEO tại Link Power
 • HRBP Director tại Novaland
 • HRD tại TTG Holding
 • HRD Consultant tại Kangnam Hospital
 • Senior Project Manager tại ATKearney
 • HRD tại Lien A Company
 • Một số công ty và các dự án khác

Trình độ học vấn:

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Quốc Tế iEMBA-AIT

Khoá học của giảng viên