Lê Cảnh Phúc

Lê Cảnh Phúc

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư Vấn

Kinh nghiệm làm việc:

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên 
 • 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các Tổ Chức, Doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực 
 • Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MOB, BSC,OGSM. 
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực ( Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp. 
 • Hoạch định và và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (Hi-pol)

Các doanh nghiệp đã từng công tác:

 • Founder - CEO Link Power (2013-hiện tại)
 • HRD at TTG Holding (2017- 2018)
 • HRD Consultant at Kangnam Hospital (2015-2017)
 • Senior Project Manager at ATKearney (2014-2015)
 • HRD at Lien A Company (2012-2014)
 • Và một số công ty vừa và dự án  khác. 

Trình độ học vấn:

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Quốc Tế iEMBA-AIT

Khoá học của giảng viên