CHƯƠNG TRÌNH HRBP SUPERVISOR ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH HRBP SUPERVISOR ONLINE

473 học sinh

Giới thiệu

Chương trình đào tạo HRBP Supervisor cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực HRBP Supervisor

Nội dung khoá học

Module 1: HRBP Model - Mô Hình HRBP, Chân Dung - Lộ Trình Nghề Nghiệp HRBP

 • Tại sao công ty cần HRBP
 • Mô hình HRBP là gì?
 • Khung năng lực HRBP
 • Lộ trình phát triển nghề nghiệp của HRBP
 • Thực tiễn vận hành mô hình HRBP tại Việt Nam

Module 2: Business Acumen - Hiểu và phân tích mô hình kinh doanh

 • Hiểu về tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu về mô hình chuỗi giá trị doanh nghiệp
 • Hiểu về mô hình kinh doanh Canvas
 • Thực hành ứng dụng mô hình Canvas cho HRBP
 • Định hướng chiến lược nhân sự phù hợp với - chiến lược mô hình của Doanh Nghiệp

Module 3: Organization Development - Năng Lực Thiết Kế Cấu Trúc Tổ Chức

 • Hiểu về tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Hiểu các loại mô hình cấu trúc tổ chức hiện hành
 • Kỹ năng xây dựng chức năng nhiệm vụ theo RACI
 • Thực hành xây dựng chức năng nhiệm vụ và phân tích cấu trúc tổ chức

Module 4: Hiring Management - Năng Lực Tuyển Dụng Dành Cho HRBP

 • Kỹ năng đọc hiểu công việc
 • Kỹ năng phỏng vấn STAR - Group
 • Kỹ năng xây dựng & quản lý onboarding cho nhân sự mới
 • Kỹ năng quản lý phỏng vấn quá trình thất thoát (exit, nghỉ việc)
 • Thực hành kỹ năng phỏng vấn STAR - Group
 • Thực hành kỹ năng onboarding cho HRBP

Module 5: Total Rewards - Hiểu Và Vận Dụng Hệ Thống Tổng Đãi Ngộ

 • Tổng quan Total Reward
 • Lộ trình xây dựng 1 hệ thống lương thưởng hiệu quả
 • Hiểu về hệ thống chức danh công việc Job Grades, Job Bands
 • Giới thiệu cấu trúc lương theo Mercer.
 • Thực hành đọc PC

Module 6: Building Powerful Partnerships - Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh

 • Tầm quan trọng của việc xây dựng đối tác vững mạnh với HRBP
 • Ba mô hình tương tác đối tác
 • Hiểu và áp dụng DISC để phân loại đối tác.
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến khách hàng
 • Kỹ năng làm việc với khách hàng khó tính

Thông tin khóa học

1. Đối tượng phù hợp

Nhân sự tổng hợp (HR General) hoặc C&B, TA, OD, L&D,... các cấp độ Specialist, Supervisor có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc.

2. Thời lượng chương trình: 18 buổi

3. Phương pháp đào tạo: 70 - 20 - 10

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi kết thúc chương trình có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Cụ thể, phương pháp này bao gồm:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống,... thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được đúc kết, cô đọng của giảng viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

4. Giảng viên đào tạo

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực
 • Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MBO, BSC, OGSM
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực
 • Hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng nhân sự
 • 20 năm làm việc ở vị trí nhân sự cấp cao ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • Nguyên Giám Đốc Nhân Sự tại Tập đoàn Nutifood
 • Chuyên gia tư vấn, đào tạo của các dự án về lương 3Ps, KPIs, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực

5. Địa điểm: Online qua Zoom

Học phí ưu đãi: 17.000.000 đ
(niêm yết: 25.000.000 đ)

Đóng học phí trước 10 ngày khai giảng chỉ còn 16.000.000đ dành riêng cho học viên ĐĂNG KÝ SỚM!

Ngày khai giảng Địa điểm
Khoá học cùng chủ đề