KHÓA HỌC PERFORMANCE MANAGEMENT - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÀNH TÍCH

KHÓA HỌC PERFORMANCE MANAGEMENT - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÀNH TÍCH

173 học sinh

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Hiểu và ứng dụng mô hình Nine Box vào việc đánh giá và quản lý thành tích nhân viên
 • Hiểu đúng về BSC và tư vấn cách thức lựa chọn đặt mục tiêu phù hợp cho doanh nghiệp
 • Nắm được phương pháp phân bổ và triển khai mục tiêu công ty xuống đơn vị/ phòng ban và cá nhân
 • Tự triển khai xây dựng mục tiêu cho doanh nghiệp và phân bổ, đo lường mục tiêu xuống đơn vị, cá nhân
 • Chia sẻ các case study thực tế tại các doanh nghiệp

Giới thiệu

Khóa học Performance Management giúp học viên hiểu sâu về vai trò của quản lý thành tích đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, biết cách xây dựng hệ thống quản lý thành tích hiệu quả cho doanh nghiệp của mình.

Nội dung khoá học

 • Mô hình quản lý thành tích Nine Box
 • Tư vấn - Phương pháp xây dựng mục tiêu cho khách hàng trên BSC
 • Phương pháp triển khai, phân bổ KPIs cho từng bộ phận và cá nhân
 • Phương pháp hướng dẫn đánh giá mục tiêu cho khách hàng
 • Thực hiện & xây dựng mục tiêu và đánh giá KPIs

Thông tin khóa học

1. Đối tượng phù hợp:

 • Những nhà lãnh đạo, quản lý kỳ cựu đang thiết lập, dẫn dắt, và quản lý các chương trình, hệ thống quản trị và/hoặc đo lường kết quả công việc;
 • Những cá nhân, đội nhóm đang chịu trách nhiệm về quản trị/đo lường kết quả công việc.
 • Chuyên viên phụ trách hoạch định, xây dựng và cải tiến các bảng chỉ số, thẻ điểm KPIs, quy trình kinh doanh, quản trị chương trình và dự án, quản trị danh mục, hoặc các hệ thống đo lường khác.

2. Thời lượng chương trình: 4 buổi

3. Phương pháp đào tạo: 70 - 20 -10

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi kết thúc chương trình có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Cụ thể, phương pháp này bao gồm:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống,... thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được đúc kết, cô đọng của giảng viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

4. Giảng viên đào tạo: Thạc Sĩ: Lê Cảnh Phúc

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực
 • Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MBO, BSC, OGSM
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp
 • Hoạch định và và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (Hi-pol)
Học phí ưu đãi: 5.000.000 đ
(niêm yết: 5.500.000 đ)

Mức giá ưu đãi áp dụng khi đóng học phí trước 10 ngày khai giảng khóa học

Khoá học cùng chủ đề