KHÓA HỌC BUILD POWERFUL PARTNERSHIP - PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỐI TÁC VỮNG MẠNH

KHÓA HỌC BUILD POWERFUL PARTNERSHIP - PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỐI TÁC VỮNG MẠNH

187 học sinh

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Hiểu & vận dụng được mô hình các cấp độ của đối tác
 • Nắm phương pháp DISC để nhận diện, phân loại từng đối tác và chọn lựa phương thức giao tiếp tạo ảnh hưởng hiệu quả đến từng loại đối tác, khách hàng
 • Thực hành rèn luyện sự nhạy bén trong ứng xử với các đặc tính của DISC
 • Khám phá được đặc điểm tính cách bản thân, các điểm mù hạn chế mình trong việc giao tiếp với khách hàng
 • Chia sẻ các case study thực tế tại các doanh nghiệp

Giới thiệu

Khóa Học Building Powerful Partnership cung cấp các kỹ năng, giúp các học viên thấu hiểu các nhóm khách hàng, đồng thời tạo dấu ấn, ảnh hưởng đến các đối tác của mình.

Nội dung khoá học

 • Tầm quan trọng của việc xây dựng đối tác vững mạnh với HRBP
 • Ba mô hình tương tác đối tác
 • Hiểu và áp dụng DISC để phân loại đối tác
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến khách hàng
 • Kỹ năng làm việc với khách hàng khó tính

Thông tin khóa học

1. Đối tượng phù hợp: HR có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc, HRM, HRBP Supervisor,...

2. Thời lượng chương trình: 4 buổi

3. Phương pháp đào tạo: 70 - 20 -10

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi kết thúc chương trình có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Cụ thể, phương pháp này bao gồm:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống,... thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được đúc kết, cô đọng của giảng viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

4. Giảng viên đào tạo: Thạc Sĩ: Lê Cảnh Phúc

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực
 • Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MBO, BSC, OGSM
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp
 • Hoạch định và và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (Hi-pol)
Học phí ưu đãi: 4.000.000 đ

Giảm thêm 10% khi đăng nhóm 3 học viên


Khoá học cùng chủ đề