KHÓA HỌC CÁCH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

36 học sinh
Giảng viên:
Cập nhật lần cuối: 16-12-2022
KHÓA HỌC CÁCH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Giới thiệu

Khóa học cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại cung cấp cho học viên mindset và cách áp dụng để xây dựng được văn hóa doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty

Nội dung khoá học

I. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

Module 1 : Tổng quan hệ thống VHDN 

- Thành Phần VHDN

- Vai trò và giá trị đóng góp  của Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Hệ Giá Trị và triết lý

- Những khó khăn, thử thách ( pain point) khi triển khai VHDN hiện tại

- Thực hành giải quyết tình huống

- Hiểu đúng về VHDN

Module 2: Phương pháp xây dựng, triển khai VHDN hiện đại phù hợp, hiệu quả ‘

- Hành trình xây dựng và phát triển VHDN

- Ứng dụng mô hình quản lý thành tích 9 ô với phát triển VHDN

- Trình tự xây dựng khung năng lực cốt lõi

- Thực hành ứng dụng

- Những yếu tố tạo nên VHDN mạnh

Module 3: Ứng dụng VHDN trong quản trị Doanh nghiệp 

- VHDN trong quản trị mục tiêu

- VHDN gắn với trải nghiệm khách hàng

- VHDN với quản lý rủi ro và khủng hoảng

- Thực hành giải quyết tình huống

- VHDN với quản trị doanh nghiệp

Module 4: Ứng dụng VHDN trong QTNS và truyền thông nội bộ

- VHDN với tuyển dụng và phát triển thương hiệu tuyển dụng

- VHDN với đào tạo và phát triển đội ngũ

- VHDN với hệ thống Total Rewards

- VHDN phát triển, lưu giữ nhân tài và tài năng

- Vai trò và giá trị truyền thông nội trong chăm sóc VHDN

- Đội ngũ phát triển chăm sóc VHDN

- Vai trò và giá trị đóng góp của nhà QL- LĐ với phát triển VHDN

- Chia sẻ một số kinh nghiệm của chuyên gia - giảng viên trong phát triển VHDN

- Hỏi đáp

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Trưởng phòng nhân sự, Quản lý nhân sự
 • Đối tác nhân sự, Cấp giám sát, Chuyên viên phòng nhân sư
 • Các cá nhân quan tâm đến chương trình

III. THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH: 3 BUỔI

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 70 - 20 - 10

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy như các phương pháp đào tạo hiện tại. Với mục đích lớn nhất là tất cả các Học Viên sau khi kết thúc chương trình, các bạn sẽ có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Trong đó được chia rõ ràng thành 3 phần:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống...thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được Đúc Kết, Cô Đọng của Giảng Viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẽ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

V. GIẢNG VIÊN

Giảng viên: Lê Cảnh Phúc 

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên 
 • 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các Tổ Chức, Doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực 
 • Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MOB, BSC,OGSM. 
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực ( Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp. 
 • Hoạch định và và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (Hi-pol)

VI. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: 

Tổ chức đào tạo Online toàn quốc qua nền tảng Zoom 

VII. Quà Tặng Dành Riêng cho Học Viên Link Power.

 • Bài TEST NĂNG LỰC HRBP: https://docs.google.com/forms/d/1b_uub1uCfk9LpOU42VIRaFgi3X4uuPZBdEdQYOU2_Ss/viewform?edit_requested=true
 • Miễn phí tìm việc và đăng tin tuyển dụng HR: fb.com/groups/hrbpjob
Học phí ưu đãi: 2.700.000 đ
Học phí niêm yết: 3.500.000 đ

Giảm thêm 500.000 vnd cho học viên đăng ký trước khai giảng 10 ngày

Khoá học cùng chủ đề