CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) PROFESSIONAL

Giảng viên:
Cập nhật lần cuối: 09-06-2023
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) PROFESSIONAL

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty
 • Quản lý các Hoạt động, Quy trình của phòng L & D trong công ty như là một đối tác kinh doanh (business partner) không thể thiếu của doanh nghiệp
 • Tự thiết kế và tự tin dẫn giảng các chương trình đào tạo đặc thù cho doanh nghiệp mình
 • Xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh với các giám đốc phòng ban, bộ phận, nhân viên, hỗ trợ việc phân tích chính xác nhu cầu đào tạo của các phòng ban
 • Xây dựng hệ thống và lộ trình phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp, hoạch định và sẵn sàng nguồn nhân lực kế thừa cho công ty (Succession plan)
 • Xây dựng văn hóa phản hồi (feedback) và văn hóa học tập (learning culture) cho doanh nghiệp

Giới thiệu

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

Nội dung khoá học

I. Nội dung chương trình

Cấp độ L&D Specialist

Module 1: L&D Foundation – Nhập môn L&D (2 buổi – 7 giờ đào tạo)

 • Các khái niệm cơ bản trong L&D (Training, coaching, mentoring, KSAs)
 • Chức năng chính của phòng L&D
 • Xu hướng L&D hiện tại (Current L&D trend)
 • Vai trò của L&D Specialist/Supervisor/ Manager
 • Các hình thức, nguyên tắc đào tạo và phát triển
 • Triết lý học tập 70-20-10
 • On-the-job training
 • Off-the-job training
 • Nguyên tắc núi băng (Competency Iceberg Model)
 • Nguyên tắc quản trị phát triển
 • Chu trình đào tạo - phát triển và một số mô hình phổ biến ADDIE, KOLB, HONEY & MUMFORD)
 • Năng lực cốt lõi của L & D Specialist/Supervisor/ Manager

Module 2: Training Needs Analysis – Phân tích nhu cầu đào tạo (2 buổi – 7 giờ đào tạo)

 • Tầm quan trọng của TNA
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo
 • Các bước phân tích Nhu cầu đào tạo
 • Một số phương pháp thực hiện TNA
 • 4 cấp độ TNA (TNA level)
 • Phân tích nhu cầu tổ chức (Organizational need analysis)
 • Phân tích đối tượng học viên (Target audience Analysis)
 • Phân tích công việc và chủ đề (Task & Topic analysis)
 • Xây dựng đối tác vững mạnh với các phòng ban qua mô hình DISC

Module 3: Designing Training Plan & Training Budgeting – Hoạch định chương trình và ngân sách đào tạo (2 buổi – 7 giờ đào tạo)

 • Các bước lập kế hoạch đào tạo
 • Xác định thứ tự ưu tiên
 • Xác định mục tiêu đào tạo
 • Xác định phương pháp và hình thức đào tạo 
 • Cấu trúc của 1 bản Kế hoạch đào tạo theo 5W1H2C5M
 • Các phương pháp lập và theo dõi ngân sách đào tạo

Module 4: Corporate Training & Development Management - Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp (2 buổi-7 giờ đào tạo)

 • Xây dựng quy trình đào tạo (Training procedure & process)
 • Quản lý các hoạt động đào tạo theo mô hình PDCA
 • Training Administration (Sắp xếp các công việc hành chính phục vụ cho việc đào tạo)
 • Quản lý và đánh giá các đơn vị cung cấp đào tạo
 • Promotion of internal training program (Giới thiệu các chương trình đào tạo nội bộ)
 • The Kirkpatrick Taxonomy (Đánh giá hiệu quả sau đào tạo theo mô hình Kirkpatrick)
 • Xây dựng các Báo cáo hoạt động đào tạo

>> TÌM HIỂU NGAY KHÓA HỌC L&D SPECIALIST KHAI GIẢNG NGÀY 18/06/2023 SẮP TỚI!

Cấp độ L&D Supervisor

Module 5: Train the trainer (Training Delivery Methods and Skills) – Kỹ năng dẫn giảng (4 buổi – 14 giờ đào tạo)

 • Các nguyên tắc học của người trưởng thành và phương pháp tiếp cận
 • Tư duy đào tạo lấy học viên làm trung tâm
 • Learning pyramid
 • Vai trò và năng lực của giảng viên nội bộ
 • Kỹ thuật mở đầu thu hút bằng mô hình GLOSS 
 • Kỹ thuật triển khai nội dung thuyết phục bằng EASE, nguyên tắc bản tin 10 giờ, DEFEATS, REAL
 • Kết thúc bài giảng một cách đáng nhớ với công thức OFF, 4S
 • Các kỹ thuật để tăng hiệu quả đào tạo:

         - Kỹ thuật diễn đạt & Ngôn ngữ hình thể trong dẫn giảng

         - Kỹ thuật đúc kết trò chơi đào tạo (debriefing training game)

         - Kỹ thuật phản hồi

         - Kỹ thuật đặt câu hỏi

         - Kỹ thuật quản lý học viên

         - Kỹ thuật sử dụng công cụ đào tạo

         - Ứng phó với tình huống căng thẳng

Module 6: Performance Management – Quản lý và đánh giá kết quả thực hiện công việc (6 buổi -21 giờ đào tạo)

 • Mô hình quản lý thành tích Nine Box
 • Tư vấn - phương pháp xây dựng mục tiêu cho khách hàng trên Balance Score Card (BSC)
 • Phương pháp triển khai, phân bổ KPIs cho từng bộ phận và cá nhân
 • Phương pháp hướng dẫn đánh giá mục tiêu cho khách hàng
 • Thực hiện & xây dựng mục tiêu và đánh giá KPIs

Cấp độ L&D Manager 

Module 7: Career Development System – Xây dựng hệ thống phát triển nghề nghiệp (4 buổi – 14 giờ đào tạo)

 • Khái niệm Career Development System
 • Mô hình Organizational Career Development Program
 • Career planning – Hướng dẫn xây dựng & quản lý IDP hiệu quả
 • Thiết kế các chương trình Career management

         - Cấu hình của một Career Management System

         - Các nguyên tắc quan trọng

         - Nhận diện Critical role và đánh giá nhân tài theo mô hình 9 box

         - Đánh giá phản hồi 360 độ

         - Hoạch định nguồn nhân sự kế thừa

Module 8: Instructional Design – Thiết kế chương trình đào tạo (6 buổi – 21 đào tạo)

 • Một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế chương trình đào tạo cho người trưởng thành
 • Các bước xây dựng nội dung bài giảng
 • Các phương pháp thiết kế Outline cho một bài giảng logic và sinh động
 • Phát triển nội dung bài giảng theo mô hình Gagné
 • Xây dựng các hoạt động đào tạo và trò chơi (training game)
 • Thiết kế kế hoạch bài giảng (Lesson plan)
 • Kỹ thuật thiết kế Slide bài giảng đẹp và chuyên nghiệp

         - Nguyên tắc chung trong thiết kế slide

         - Sử dụng màu sắc, font chữ

         - Nguyên tắc dàn trang, bố cục

Cấp độ L&D Director

Module 9: Competency framework – Xây dựng khung năng lực (6 buồi – 21 giờ đào tạo)

 • Hiểu về năng lực K.S.A. và khung năng lực
 • KASH Mode
 • Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS) và thang đo BLOOM
 • Các nhóm năng lực & Năng lực theo cấp bậc
 • Cấu thành của khung năng lực
 • Các bước xây dựng khung năng lực
 • Nguyên tắc thiết kế khung năng lực

Cấp độ L&D Advance (06 Modules: M6 🡪 M11)

Module 10: Corporate Learning Culture – Xây dựng văn hóa phản hồi và học tập trong doanh nghiệp (2 buổi – 7giờ đào tạo)

 • Tầm quan trọng của văn hóa phản hồi và văn hóa học tập
 • Các bước xây dựng Feedback & Learning culture
 • Kế hoạch xây dựng Feedback & Learning culture
 • Xây dựng các hoạt động truyền thông về Feedback & Learning culture
 • Xây dựng các hoạt động thay đổi tư duy cũ, nâng cao nhận thức về Feedback & Learning culture (Awareness enhancement)
 • Kết nối Feedback và Learning Culture vào các hoạt động hàng ngày (Reinforcement)

Module 11: Leadership for L&D Manager – Kỹ năng lãnh đạo dành cho L&D Manager (4 buổi – 14 giờ đào tạo)

 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng và gây dựng niềm tin (Influencing skills & building trust)
 • Nguyên tắc tổ chức công việc L&D
 • Phân công, phân nhiệm và ủy thác
 • Quản lý và thúc đẩy các KPI quan trọng của phòng L&D
 • Xây dựng những “cánh tay nối dài” cho phòng L&D

II. Thời lượng chương trình: 41 buổi - 144 giờ đào tạo 

III. Phương pháp và hình thức đào tạo 

 • Hình thức: Online và Offline 
 • Phương pháp đào tạo: Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy như các phương pháp đào tạo hiện tại. Với mục đích lớn nhất là tất cả các Học Viên sau khi kết thúc chương trình, người học sẽ có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Trong đó được chia rõ ràng thành 3 phần:
 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống...thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được Đúc Kết, Cô Đọng của Giảng Viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẽ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

IV. Các giảng viên của chương trình

Học phí ưu đãi: 36.000.000 đ
Học phí niêm yết: 48.000.000 đ

Giảm ngay 12.000.000 VND khi đăng ký trước 10 ngày 

Lịch khai giảng

Ngày khai giảng Địa điểm
18-06-2023 Online

Khoá học cùng chủ đề