CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) SPECIALIST

CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) SPECIALIST

Giới thiệu

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

Nội dung khoá học

I. Nội dung bài giảng 

Module 1: L&D Foundation – Nhập môn L&D (2 buổi – 7 giờ đào tạo)

 • Các khái niệm cơ bản trong L&D (Training, coaching, mentoring, KSAs)
 • Chức năng chính của phòng L&D
 • Xu hướng L&D hiện tại (Current L&D trend)
 • Vai trò của L&D Specialist/Supervisor/ Manager
 • Các hình thức, nguyên tắc đào tạo và phát triển
 • Triết lý học tập 70-20-10
 • On-the-job training
 • Off-the-job training
 • Nguyên tắc núi băng (Competency Iceberg Model)
 • Nguyên tắc quản trị phát triển
 • Chu trình đào tạo - phát triển và một số mô hình phổ biến ADDIE, KOLB, HONEY & MUMFORD)
 • Năng lực cốt lõi của L&D Specialist/Supervisor/ Manager

Module 2: Training Needs Analysis – Phân tích nhu cầu đào tạo (2 buổi – 7 giờ đào tạo)

 • Tầm quan trọng của TNA
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo
 • Các bước phân tích Nhu cầu đào tạo
 • Một số phương pháp thực hiện TNA
 • 4 cấp độ TNA (TNA level)
 • Phân tích nhu cầu tổ chức (Organizational need analysis)
 • Phân tích đối tượng học viên (Target audience Analysis)
 • Phân tích công việc và chủ đề (Task & Topic analysis)
 • Xây dựng đối tác vững mạnh với các phòng ban qua mô hình DISC

Module 3: Designing Training Plan & Training Budgeting – Hoạch định chương trình và ngân sách đào tạo (2 buổi – 7 giờ đào tạo)

 • Các bước lập kế hoạch đào tạo
 • Xác định thứ tự ưu tiên
 • Xác định mục tiêu đào tạo
 • Xác định phương pháp và hình thức đào tạo 
 • Cấu trúc của 1 bản Kế hoạch đào tạo theo 5W1H2C5M
 • Các phương pháp lập và theo dõi ngân sách đào tạo

Module 4: Corporate Training & Development Management - Quản lý hoạt động đào tạo và phát triển trong doanh nghiệp (2 buổi-7 giờ đào tạo)

 • Xây dựng quy trình đào tạo (Training procedure & process)
 • Quản lý các hoạt động đào tạo theo mô hình PDCA
 • Training Administration (Sắp xếp các công việc hành chính phục vụ cho việc đào tạo)
 • Quản lý và đánh giá các đơn vị cung cấp đào tạo
 • Promotion of internal training program (Giới thiệu các chương trình đào tạo nội bộ)
 • The Kirkpatrick Taxonomy (Đánh giá hiệu quả sau đào tạo theo mô hình Kirkpatrick)
 • Xây dựng các Báo cáo hoạt động đào tạo

II. Thời lượng chương trình: 9 buổi đào tạo 

III. Phương pháp và hình thức đào tạo 

 • Hình thức: Online và Offline 
 • Phương pháp đào tạo: Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy như các phương pháp đào tạo hiện tại. Với mục đích lớn nhất là tất cả các Học Viên sau khi kết thúc chương trình, người học có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH.

  Phương pháp 70 - 20 - 10 bao gồm:
 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống...thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được đúc kết, cô đọng của giảng viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẽ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

IV. Giảng viên 

Chuyên gia tư vấn, đào tạo - Thạc Sĩ: Lê Cảnh Phúc

 • Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề nhân sự và hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, xây dựng hệ thống tại các Công ty, Tập Đoàn lớn.
 • Hơn 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các Tổ Chức, Doanh nghiệp, trường đại học
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực 
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp. 
 • Hoạch định và và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (Hi-pol)

Chuyên gia tư vấn, đào tạo - Ms. Đoàn Phạm Trúc San

 • Hơn 16 năm làm việc trong mảng đào tạo nội bộ 
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý- đào tạo nhân sự tại các tập đoàn lớn
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Tham gia vào nhiều dự án xây dựng và giám sát khung đánh giá năng lực, KPIs, 3P,...
 • Xây dựng lộ trình đào tạo nhân tài, xây dựng hệ thống đào tạo và đánh giá chính sách đào tạo
 • Chủ trì thực hiện các dự án phát triển và tài năng trong khu vực tại LEL & LEX VN

Chuyên gia tư vấn, đào tạo - Lâm Nguyễn Tuấn Phương

 • Đương nhiệm vị trí Training Quality Assurance Manager (Quản lý đảm bảo chất lượng đào tạo) tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Manulife Việt Nam.
 • Hơn 18 năm kinh nghiệm đào tạo nội bộ tại các công ty và Tập Đoàn Lớn 
 • Từng đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Đào Tạo và Phát Triển tại các công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam như Đồng Tâm Group, PQC Group, TTC Group.
 • Từng đảm nhiệm vị trí Quản Lý Huấn Luyện Cấp Cao (Trainer Manager) tại các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn như AIA, FWD.
 • Giám đốc Trung tâm Trưng bày & Dịch vụ Teka.
 • Thực hiện các dự án thiết lập hệ thống đào tạo phù hợp với từng ngành nghề, đáp ứng với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp để đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức cho đội ngũ nhân sự của công ty theo sát yêu cầu công việc.
Học phí ưu đãi: 7.000.000 đ
(niêm yết: 9.000.000 đ)

Đóng học phí trước 10 ngày khai giảng chỉ còn 6.500.000đ dành riêng cho học viên ĐĂNG KÝ SỚM! 

Ngày khai giảng Địa điểm
Khoá học cùng chủ đề