Quản Lý Doanh Nghiệp

Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ - Business Acumen
Quản Lý Doanh Nghiệp Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ - Business Acumen

Khóa Học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, biết tầm quan trọng và đóng góp của bộ phận mình trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành F&B
Quản Lý Doanh Nghiệp Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành F&B

chương trình cung cấp phương pháp và thực hành thiết lập, xây dựng, quản trị mục tiêu - KPIs của các đơn vị, phòng ban trong Doanh Nghiệp. Được cung cấp các bộ đo KPIs tham khảo cho ngành nghề F&B

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Bán Lẻ
Quản Lý Doanh Nghiệp Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Bán Lẻ

Chương trình cung cấp phương pháp và thực hành thiết lập, xây dựng, quản trị mục tiêu - KPIs của các đơn vị, phòng ban trong Doanh Nghiệp. Được cung cấp các bộ đo KPIs tham khảo cho ngành nghề bán lẻ.

Kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng
Quản Lý Doanh Nghiệp Kỹ năng giao tiếp tạo ảnh hưởng

LinkPower cung cấp cho Anh/Chị các kiến thức cũng nhưng các kỹ thuật cần thiết trong quá trình làm việc với đồng nghiệp, khách hàng, Sếp và quản lý, bằng cách xây dựng, phát triển và vun đắp các mối quan hệ trong công việc thông qua giao tiếp.

Xây dựng & quản trị mục tiêu OKRs và BSC
Quản Lý Doanh Nghiệp Xây dựng & quản trị mục tiêu OKRs và BSC

Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả Then chốt - OKRs sẽ giải quyết các bài toán về việc quản trị mục tiêu, giải quyết các vấn đề mà mô hình KPIs chưa hoàn thiện.

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành FMCG
Quản Lý Doanh Nghiệp Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành FMCG

chương trình cung cấp phương pháp và thực hành thiết lập, xây dựng, quản trị mục tiêu - KPIs của các đơn vị, phòng ban trong Doanh Nghiệp. Được cung cấp các bộ đo KPIs tham khảo cho ngành nghề FMCG

First Leadership - Chương trình dành cho Quản Lý Mới
Quản Lý Doanh Nghiệp First Leadership - Chương trình dành cho Quản Lý Mới

Chương trình là một sơ đồ chỉ dẫn từng bước đi trên con đường lãnh đạo để bạn có thể đảm nhiệm cương vị mới nhanh chóng và hiệu quả trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng của sự nghiệp.

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành BẤT ĐỘNG SẢN
Quản Lý Doanh Nghiệp Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành BẤT ĐỘNG SẢN

Chương trình cung cấp phương pháp và thực hành thiết lập, xây dựng, quản trị mục tiêu - KPIs của các đơn vị, phòng ban trong Doanh Nghiệp. Được cung cấp các bộ đo KPIs tham khảo cho ngành Bất Động Sản

Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Hospital Clinic
Quản Lý Doanh Nghiệp Xây Dựng Quản Trị Mục Tiêu KPIs cho Ngành Hospital Clinic

chương trình cung cấp phương pháp và thực hành thiết lập, xây dựng, quản trị mục tiêu - KPIs của các đơn vị, phòng ban trong Doanh Nghiệp. Được cung cấp các bộ đo KPIs tham khảo cho ngành nghề Hospital Clinic