CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

  • Người quản lý hiểu rõ những yếu tố để triển khai một tổ chức kinh doanh
  • Hiểu rõ vai trò của bản thân trong việc chuyển đổi và dẫn dắt dự án phát triển
  • Những yếu tố ảnh hưởng quá trình chuyển đổi và sự ảnh hưởng của Nhà quản lý trong việc xây dựng Văn hoá doanh nghiệp (VHDN)

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Nội dung khoá học

Phần 1: Nhà quản lý - lãnh đạo với hoạt động kinh doanh:

1. Khách hàng, thị trường, đối thủ và nhà cung cấp của bạn

2. Chuỗi hoạt động kinh doanh

3. Những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh trong Doanh nghiệp

4. Hiểu mô hình Canvas trong phân tích hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

5. Ứng dụng thực hành phân tích hoạt động kinh doanh theo mô hình Canvas

Phần 2: Chân dung nhà quản lý và phương pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi:

1. Mô hình và phương pháp làm quản lý - lãnh đạo hiệu quả

2. 5 hành động cốt lõi của Nhà quản lý - lãnh đạo

3. 3 thách thức & 2 sai lầm của Nhà quản lý - lãnh đạo thường mắc phải

4. Bộ 3 hành động then chốt và 9 bí kíp vàng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi

5. Phương pháp xây dựng kế hoạch thành công

Phần 3: Văn hoá Doanh nghiệp (VHDN) - Vai trò và giá trị đóng góp của Nhà quản lý:

1. VHDN và các thành phần của VHDN

2. Vai trò và sự tác động của VHDN

3. VHDN với Quản lý - Lãnh đạo

4. VHDN với quản trị nhân sư Doanh nghiệp

5. Yếu tố tạo nên VHDN mạnh

Thông tin chương trình:

  1. Thời gian đào tạo: 3 ngày (21 giờ đào tạo)
  2. Số lượng học viên: từ 15 đến 22 học viên.
  3. Hình thức đào tạo: Offline
  4. Đối tượng: Nhà quản lý và lãnh đạo

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lộ trình thực hiện đào tạo trong doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0901 35 66 55 hoặc để lại thông tin trong form đăng ký.

Học phí: Liên hệ
Khoá học cùng chủ đề