CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

  • Có bảng tổng hợp phân tích sức khoẻ Doanh nghiệp
  • Phát huy tầm nhìn của Ban Lãnh đạo với ý tưởng & mức độ cam kết thực thi của đội ngũ
  • Nắm được cách thức xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Nội dung khoá học

Phần 1. Các hiểu biết quan trọng về hoạt động kinh doanh:

1. Kinh doanh và các bên liên quan trong hoạt động kinh doanh (Khách hàng, Thị trường, Đối thủ & Nhà cung cấp)

2. Chuỗi hoạt động kinh doanh

3. Vốn và tầm quan trọng của vòng quay vốn lưu động

4. Vòng đời sản phẩm và chuỗi giá trị

5. Hệ thống quản trị vận hành doanh nghiệp và tầm quan trọng

6. Thương hiệu & Định vị thương hiệu

Phần 2. Ứng dụng mô hình kinh doanh Canvas để phân tích doanh nghiệp, phát triển dự án kinh doanh:

1. Sản phẩm với khách hàng

2. Kênh truyền thông & kênh bán hàng

3. Các hoạt động trọng yếu theo từng mô hình kinh doanh của doanh nghiệp

4. Nguồn lực chính để cạnh tranh của doanh nghiệp

5. Điểm hoà vốn

Phần 3. Ứng dụng hiểu biết về kinh doanh vào công việc hiện tại của mỗi đơn vị để tăng hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp

Phần 4. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi dành cho Quản lý và Lãnh đạo:

1. Mô hình và phương pháp làm Quản lý - Lãnh đạo hiệu quả

2. 5 Hành động cốt lõi của Nhà Quản lý - Lãnh đạo

3. 3 thách thức & 2 sai lầm của Nhà Quản lý - Lãnh đạo thường mắc phải

4. Bộ 3 hành động then chốt và 9 bí kíp vàng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi

5. Phương pháp Xây dựng kế hoạch thành công

Phần 5. Các hiểu biết quan trọng về Văn hoá doanh nghiệp:

1. Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) và các thành phần của VHDN

2. Vai trò và sự tác động của VHDN

3. Văn hoá doanh nghiệp với Quản lý - Lãnh đạo

4. Văn hoá doanh nghiệp với Quản trị nhân sự doanh nghiệp

5. Yếu tố tạo nên VHDN mạnh

Thông tin chương trình:

  1. Thời gian đào tạo: 2 ngày (14 giờ đào tạo)
  2. Số lượng học viên: từ 15 đến 22 học viên.
  3. Hình thức đào tạo: Offline
  4. Đối tượng: Đội ngũ Ban Giám đốc của Doanh nghiệp

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lộ trình thực hiện đào tạo trong doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0901 35 66 55 hoặc để lại thông tin trong form đăng ký.

Học phí: Liên hệ
Khoá học cùng chủ đề