CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VỮNG MẠNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VỮNG MẠNH

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Có khả năng hiểu biết, thống nhất thành phần và giá trị đóng góp của Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) cho Nhân viên, Quản lý, Công ty
 • Hiểu, vận dụng VHDN trong quản trị, thực hiện mục tiêu & phát triển kinh doanh Công ty
 • Hiểu, vận dụng phát triển VHDN để tăng trải nghiệm khách hàng & quản trị rủi ro, quản lý khủng hoảng
 • Có khả năng hiểu, vận dụng mô hình đánh giá kết quả, thái độ làm việc (Quản lý thành tích 9-Box) của đội ngũ vào phát triển VHDN
 • Có khả năng hiểu, vận dụng VHDN vào tuyển dụng, đào tạo, gắn kết đội ngũ, phát triển thương hiệu con người doanh nghiệp
 • Hiểu, vận dụng VHDN trong truyền thông nội bộ và các chương trình cộng đồng (CSR) của Công ty

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Nội dung khoá học

Phần 1: Tổng quan hệ thống Văn hoá Doanh nghiệp (VHDN):

1. Thành phần của VHDN

2. Vai trò & Giá trị đóng góp của Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị, Triết lý

3. Những khó khăn, thử thách (Pain Point) khi phát triển VHDN hiện tại

4. Thực hành giải quyết tình huống

5. Hiểu đúng về VHDN

Phần 2: Phương pháp xây dựng – triển khai VHDN phù hợp, hiệu quả:

1. VHDN với Quản trị mục tiêu

2. VHDN với Trải nghiệm khách hàng

3. VHDN với Quản lý rủi ro và khủng hoảng

4. Thực hành giải quyết tình huống

5. VHDN với Quản trị Doanh nghiệp

Phần 3: Ứng dụng VHDN trong phát triển hoạt động kinh doanh:

1. Hành trình xây dựng, phát triển VHDN

2. Ứng dụng Mô hình quản lý thành tích 9-Box với phát triển VHDN

3. Trình tự xây dựng Khung năng lực cốt lõi

4. Thực hành ứng dụng 5. Những yếu tố tạo nên VHDN mạnh

Phần 4: Ứng dụng VHDN trong quản trị nhân sự & truyền thông nội bộ:

1. VHDN với Tuyển dụng & Phát triển thương hiệu tuyển dụng

2. VHDN với Đào tạo phát triển đội ngũ

3. VHDN với Hệ thống Total Rewards

4. VHDN với Phát triển, lưu giữ nhân tài, tài năng

5. Vai trò & Giá trị truyền thông nội bộ trong chăm sóc VHDN

Thông tin chương trình:

 1. Thời gian đào tạo: 2 ngày (14 giờ đào tạo)
 2. Số lượng học viên: từ 15 đến 22 học viên.
 3. Hình thức đào tạo: Offline
 4. Đối tượng:
 • Ban Giám đốc của Doanh nghiệp
 • . HĐQT, HĐTV của Doanh nghiệp
 • Nhân viên phòng Nhân sự

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lộ trình thực hiện đào tạo trong doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0901 35 66 55 hoặc để lại thông tin trong form đăng ký.

 

Học phí: Liên hệ
Khoá học cùng chủ đề