Total Rewards

KHUNG NĂNG LỰC, LỰC NÂNG CHO DOANH NGHIỆP START – UP

Một khung năng lực rõ ràng cho phép các nhân viên của một tổ chức nắm rõ về các hành vi và mức độ thực hiện dự kiến để đạt được kết quả cho tổ chức. Đối với doanh nghiêp start – up, khung năng lực sẽ hỗ trợ làm rõ được khung, mô hình giúp doanh nghiệp phát triển được tối ưu từng năng lực và phát triển toàn diện một cách chuyên nghiệp.

Xem chi tiết
LÀM SAO ĐỂ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI KHI KHỦNG HOẢNG KINH TẾ ĐANG CẬN KỀ?

Trong thời kỳ kinh tế biến động, mọi yếu tố có thể thay đổi bất ngờ thì con người chính là tài sản quý giá nhất doanh nghiệp phải nắm giữ. Làm sao để giữ chân được nhân tài cũng như chiêu mộ được nhân tài là một trong những bài toán khó khăn của doanh nghiệp cần đi tìm lời giải gấp. Link Power gợi ý vài phương pháp để giữ chân nhân tài.

Xem chi tiết
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CÓ ĐƠN GIẢN HƠN KHI CÓ KHUNG NĂNG LỰC KHÔNG?

Việc xây dựng khung năng lực sẽ thiết lập phác thảo từ tổ chức đến cá nhân xung quanh hiệu suất và kỳ vọng hành vi. Đây là một phần của cách tiếp cận nhân sự toàn diện mà mọi doanh nghiệp nên có một khuôn khổ riêng biệt để làm việc. Vậy cụ thể thì việc có một khung năng lực sẽ giúp gì cho những nhà quản lý?

Xem chi tiết
XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC (COMPETENCY) DỄ HAY KHÓ?

Khung năng lực về cơ bản gắn hiệu suất cá nhân với các giá trị của công ty. Các khuôn khổ này có thể giúp bạn đánh giá hiệu suất của nhân viên và công nhận các ứng viên đủ tiêu chuẩn trong quá trình tuyển dụng. Dưới đây là các bước giúp bạn dễ dàng để triển khai phát triển khung năng lực hơn.

Xem chi tiết