Danh Sách Khóa Học

Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích

Xây dựng & quản trị mục tiêu OKRs và BSC
Quản Lý Doanh Nghiệp

Xây dựng & quản trị mục tiêu OKRs và BSC

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online

Khóa Học Đào Tạo HRBP Specialist
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Đào Tạo HRBP Specialist

Chương Trình HRBP Awareness
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Awareness

Chương Trình Đào Tạo HRBP Supervisor
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình Đào Tạo HRBP Supervisor

Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả
Quản Trị Nhân Sự

Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả

Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp

Chương Trình Organization Development - Cấu Trúc Tổ Chức Doanh Nghiệp
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình Organization Development - Cấu Trúc Tổ Chức Doanh Nghiệp

Chương Trình Career Development - Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình Career Development - Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên

Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Khóa Học Building Powerful Partnership - Phương Pháp Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Building Powerful Partnership - Phương Pháp Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh

Đi theo tốc độ của
riêng bạn

Tận hưởng truy cập trọn đời vào các khóa học trên trang web và ứng dụng của Link Power

Học hỏi từ các chuyên gia
trong ngành

Chọn từ các giảng viên hàng đầu trên khắp thế giới

Tìm các khóa học video về
hầu hết mọi chủ đề

Xây dựng thư viện cho sự nghiệp và sự phát triển cá nhân của bạn