Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH HR MANAGEMENT FOUDATION
CHƯƠNG TRÌNH HR MANAGEMENT FOUDATION

Học phí hỗ trợ: 6.900.000 đ

Học phí niêm yết: 10.000.000 đ

Khóa Học HR Foundation - Cung Cấp Lộ Trình Và Hệ Thống Kiến Thức Nền Tảng Vững Chắc Để Phát Triển Nghề Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH HRBP MANAGER ONLINE
CHƯƠNG TRÌNH HRBP MANAGER ONLINE

Học phí hỗ trợ: 21.500.000 đ

Học phí niêm yết: 31.000.000 đ

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager giúp các học viên hiểu rõ được chuỗi giá trị Doanh Nghiệp và vai trò, đồng thời có thể lên chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT PROFESSIONAL
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT PROFESSIONAL

Học phí hỗ trợ: 36.000.000 đ

Học phí niêm yết: 48.000.000 đ

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty

Thông tin
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)

Học phí hỗ trợ: 2.100.000 đ

Học phí niêm yết: 3.500.000 đ

Khóa học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo - Training Need Analysis (TNA) giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của bước phân tích nhu cầu đào tạo trong hoạt động L&D của Doanh Nghiệp và có được phương pháp đánh giá, phân tích phù họp nhất với "insight" của nhân viên và Doanh Nghiệp

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH TOTAL REWARDS ADVANCED CHO HRBP/HR
CHƯƠNG TRÌNH TOTAL REWARDS ADVANCED CHO HRBP/HR

Học phí hỗ trợ: 12.500.000 đ

Học phí niêm yết: 15.000.000 đ

Khóa học Total Rewards chuyên sâu của Link Power sẽ giúp Quý Học Viên đạt được các năng lực cần có để có thể xây dựng một hệ thống Total Rewards hoàn chỉnh cho Công Ty.

Thông tin
KHÓA HỌC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO -  INSTRUCTIONAL DESIGN (ID)
KHÓA HỌC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - INSTRUCTIONAL DESIGN (ID)

Học phí hỗ trợ: 3.900.000 đ

Học phí niêm yết: 6.500.000 đ

Khóa học Thiết Kế Chương Trình Đào Tạo (Instructional Design) giúp học viên Năng lực thiết kế chương trình đào tạo là một trong những năng lực cốt lõi của người làm L&D chuyên nghiệp. Tham gia ngay hôm nay để có nền tảng vững chắc cho sự nghiệp L&D

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO QUẢN LÝ MỚI - FIRST LEADERSHIP
CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO QUẢN LÝ MỚI - FIRST LEADERSHIP

Học phí hỗ trợ: 6.000.000 đ

Học phí niêm yết: 7.500.000 đ

Chương trình là một sơ đồ chỉ dẫn từng bước đi trên con đường lãnh đạo để bạn có thể đảm nhiệm cương vị mới nhanh chóng và hiệu quả trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng của sự nghiệp.

Thông tin
KHÓA HỌC ROJD-MANPOWERPLANNING
KHÓA HỌC ROJD-MANPOWERPLANNING

Học phí hỗ trợ: 3.900.000 đ

Học phí niêm yết: 7.500.000 đ

Khóa học ROJD và Manpower Planning cung cấp cho học viên phương pháp mô tả công việc cho tất cả công việc ở tất cả ngành nghề khác nhau và phương pháp làm ra được bảng kế hoạch nguồn lực chi tiết đến từng vị trí.

Thông tin