100+ khóa học Quản Trị Nhân Sự theo mô hình HRBP
Học viện duy nhất đào tạo HRBP tại Việt Nam
Giảng viên chuyên nghiệp
Chuyên Gia có chuyên môn trên 10 năm kinh nghiệm thực tế
Chương trình đào tạo hiện đại
Chương trình đào tạo được thiết kế để Học Viên có thể ứng dụng ngay vào công việc

Phương pháp đào tạo hiện đại theo mô hình 70:20:10

Mô hình 70:20:10 được Link Power áp dụng để đào tạo trong tất cả các chương trình của chúng tôi với mục tiêu lớn nhất: Tất cả Học Viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đều có thể ứng dụng ngay vào thực tế công việc hàng ngày của chính bạn.

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online

Khóa Học HRF - HR Management Foundation
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học HRF - HR Management Foundation

Khóa Học ROJD và Manpower Planning
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học ROJD và Manpower Planning

Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả
Quản Trị Nhân Sự

Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả

Khóa Học Cách Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Hiện Đại
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Cách Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Hiện Đại

Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo

Chương Trình HRBP Awareness
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình HRBP Awareness

Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR

Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ - Business Acumen
Quản Lý Doanh Nghiệp

Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ - Business Acumen

Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp
Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp

Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích
Quản Trị Nhân Sự

Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích

Cảm nhận của Học Viên

Ms Hà Mỹ
HR Manager
"Đặc biệt, Mình vô cùng ấn tượng với các giảng viên tại Link Power. Giảng dạy nhiệt tình, ngoài các kiến thức về HRBP thì các kiến thức sâu về chuyên môn nhân sự rất sâu."
Ms Trinh Phạm
Founder - CEO GCW
"Trinh rất bất ngờ với các Anh Chị Giảng Viên của Link Power, không chỉ là Tâm, Tầm. Trinh rất hạnh phúc và may mắn khi tham gia khoá HRBP Manager tại Link Power"
Ms Phúc Đặng
HR Manager
"Sau khi kết thúc khóa, Phúc hệ thống lại được những kiến thức nền tảng mà mình đã học, cập nhật được các kiến thức mới và hoàn thiện các kỹ năng của mình hơn."
Mr Dương Hoài Hưng
Founder - CEO Chumy
"Hưng rất ấn tượng với lượng kiến thức được các Thầy truyền tải trong các buổi học. Rất sâu, chi tiết, có tính hệ thống và rất dễ dàng ứng dụng vào công ty của Hưng"
Ms Nu Nghiem
HR Manager
"Kiến thức được truyền thụ tại LinkPower tất cả đều rất thực tế, và hiện đại, được cập nhật mới nhất so với các trung tâm khác mà mình đã từng tham gia."