Quản lý thành tích

CHIẾN LƯỢC OKRs
CHIẾN LƯỢC OKRs

Chiến lược OKRs là một chương trình, kế hoạch hành động tổng thể, lâu dài giúp đạt được các kết quả chính, các mục tiêu mà OKRs hướng tới

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KPIs HIỆU QUẢ
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KPIs HIỆU QUẢ

KPI - tiếng anh là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân