MẪU KPIs CHO BỘ PHẬN KẾ TOÁN MỚI NHẤT

MẪU KPIs CHO BỘ PHẬN KẾ TOÁN MỚI NHẤT

Quản lý thành tích

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc.