KHÓA HỌC BUSINESS ACUMEN - HIỂU VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH

KHÓA HỌC BUSINESS ACUMEN - HIỂU VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH KINH DOANH

231 học sinh

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Chuyển giao phương pháp phân tích các hoạt động trọng yếu của một doanh nghiệp từ đó tìm ra lợi thế của doanh nghiệp mình
 • Phân tích, xác định chuỗi giá trị & giá trị đóng góp của mỗi đơn vị để cung cấp dịch vụ nhân sự một cách hiệu quả và kịp thời
 • Xây dựng được dự án kinh doanh từ Canvas từ đó rèn luyện tư duy kinh doanh nhạy bén, sử dụng được ngôn ngữ của kinh doanh
 • Chuyển giao phương pháp định hướng chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
 • Chia sẻ các case study thực tế tại các doanh nghiệp

Giới thiệu

Khóa học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, giúp bạn đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhân sự, phù hợp với từng thời điểm phát triển, tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp hoặc đối tác của mình.

Nội dung khoá học

 • Hiểu về tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu về mô hình chuỗi giá trị doanh nghiệp
 • Hiểu về mô hình kinh doanh Canvas
 • Thực hành ứng dụng mô hình Canvas cho HRBP
 • Định hướng chiến lược nhân sự phù hợp với - chiến lược mô hình của Doanh Nghiệp

Thông tin khóa học

1. Đối tượng phù hợp: HR có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc

2. Thời lượng chương trình: 3 buổi

3. Phương pháp đào tạo: 70 - 20 -10

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy như các phương pháp đào tạo hiện tại. Với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi kết thúc chương trình có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Cụ thể, phương pháp này bao gồm:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống,... thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được đúc kết, cô đọng của giảng viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

4. Giảng viên đào tạo: Thạc Sĩ: Lê Cảnh Phúc

 • Hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự
 • 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • 13 năm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học
 • 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống năng lực
 • Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược, mục tiêu theo MBO, BSC, OGSM
 • Tư vấn các dự án như: xây dựng hệ thống lương theo chuẩn Mercer, HAYs, 3P, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence and Leadership Competence)
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp
 • Hoạch định và và quản lý chiến lược Nhân sự bằng phương pháp Blue Ocean
 • Triển khai chương trình hội nhập cho nhân viên mới, đánh giá nhân tài và lựa chọn (Hi-pol)
Học phí ưu đãi: 3.500.000 đ

Đăng ký trọn gói khóa học HRBP để tiết kiệm đến 10.000.000 vnd

Khoá học cùng chủ đề