Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager giúp các học viên hiểu rõ được chuỗi giá trị Doanh Nghiệp và vai trò, đồng thời có thể lên chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp

Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả
Quản Trị Nhân Sự Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả

Khóa Học Total Reward cung cấp kiến thức để Học Viên có góc nhìn tổng quan về Total Reward, đủ khả năng xây dựng một hệ thống lương thưởng hiệu quả theo cấu trúc lương Mercer

Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo

Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo giúp học viên nâng cao hiệu suất/hiệu quả làm việc của từng cá nhân, đội ngũ và cả doanh nghiệp.

Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR

Khóa học Total Rewards chuyên sâu của Link Power sẽ giúp Quý Học Viên đạt được các năng lực cần có để có thể xây dựng một hệ thống Total Rewards hoàn chỉnh cho Công Ty.

Chương Trình HRBP Awareness
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Awareness

Chương trình giúp bạn nắm vững khung năng lực thiết yếu của HRBP. Từ đó xây dựng được lộ trình phát triển để từng bước chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp của mình.

Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Khóa Học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, giúp bạn đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhân sự, phù hợp với từng thời điểm phát triển, tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho Đối Tác của mình.

Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp

Khóa Học Hiring Management cam kết cung cấp kỹ năng, kiến thức giúp Học Viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để xây dựng một hệ thống tuyển dụng dành cho Doanh Nghiệp

Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích

Chương Trình Performance Management giúp bạn hiểu sâu về vai trò của quản lý thành tích đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, biết cách xây dựng hệ thống quản lý thành tích hiệu quả cho Doanh Nghiệp của mình.

Khóa Học Đào Tạo HRBP Specialist
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Đào Tạo HRBP Specialist

Khóa Học Đào Tạo HRBP Specialist cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hành giúp bạn hoàn thành công việc, tạo giá trị theo khung năng lực HRBP Specialist

Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO
Quản Trị Nhân Sự Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO

Khóa đào tạo quản trị nhân sự dành cho CEO sẽ mang đến các kiến thức, kỹ năng về hệ thống nhân sự hiện đại, giúp các CEO quản trị được nhân sự tốt hơn, giữ chân được nhân tài, gia tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc của nhân viên

Khóa Học Building Powerful Partnership - Phương Pháp Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Building Powerful Partnership - Phương Pháp Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh

Khóa Học Building Powerful Partnership cung cấp các kỹ năng, giúp các Anh Chị HRM/HRBP Manager thấu hiểu các nhóm khách hàng, đồng thời tạo dấu ấn, ảnh hưởng đến các đối tác của mình.

Chương Trình Career Development - Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình Career Development - Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên

Chương Trình Career Development Hướng dẫn học viên xây dựng, lập và quản lý kế hoạch phát triển nhân viên bằng IDP