Quản Trị Nhân Sự

CHƯƠNG TRÌNH HR MANAGEMENT FOUDATION
CHƯƠNG TRÌNH HR MANAGEMENT FOUDATION
Học phí: 10.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 6.900.000 đ
CHƯƠNG TRÌNH HRBP MANAGER ONLINE
CHƯƠNG TRÌNH HRBP MANAGER ONLINE
Học phí: 31.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 21.500.000 đ
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT PROFESSIONAL
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT PROFESSIONAL
Học phí: 48.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 36.000.000 đ
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)
Học phí: 3.500.000 đ
Học phí ưu đãi: 2.000.000 đ
CHƯƠNG TRÌNH TOTAL REWARDS ADVANCED CHO HRBP/HR
CHƯƠNG TRÌNH TOTAL REWARDS ADVANCED CHO HRBP/HR
Học phí: 15.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 12.500.000 đ
KHÓA HỌC TOTAL REWARDS - XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG HIỆU QUẢ
KHÓA HỌC TOTAL REWARDS - XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG HIỆU QUẢ
Học phí: 3.500.000 đ
Học phí ưu đãi: 2.500.000 đ