Quản Trị Nhân Sự

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager giúp các học viên hiểu rõ được chuỗi giá trị Doanh Nghiệp và vai trò, đồng thời có thể lên chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp

Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả
Quản Trị Nhân Sự Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả

Khóa Học Total Reward cung cấp kiến thức để Học Viên có góc nhìn tổng quan về Total Reward, đủ khả năng xây dựng một hệ thống lương thưởng hiệu quả theo cấu trúc lương Mercer

Khóa Học HRF - HR Management Foundation
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học HRF - HR Management Foundation

Khóa Học HR Foundation - Cung Cấp Lộ Trình Và Hệ Thống Kiến Thức Nền Tảng Vững Chắc Để Phát Triển Nghề Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Khóa Học ROJD và Manpower Planning
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học ROJD và Manpower Planning

Khóa học ROJD và Manpower Planning cung cấp cho học viên phương pháp mô tả công việc cho tất cả công việc ở tất cả ngành nghề khác nhau và phương pháp làm ra được bảng kế hoạch nguồn lực chi tiết đến từng vị trí.

Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo

Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo giúp học viên nâng cao hiệu suất/hiệu quả làm việc của từng cá nhân, đội ngũ và cả doanh nghiệp.

Khóa Học Cách Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Hiện Đại
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Cách Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Hiện Đại

Khóa học cách xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại cung cấp cho học viên mindset và cách áp dụng để xây dựng được văn hóa doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty

Chương Trình HRBP Awareness
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình HRBP Awareness

Chương trình giúp bạn nắm vững khung năng lực thiết yếu của HRBP. Từ đó xây dựng được lộ trình phát triển để từng bước chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp của mình.

Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR

Khóa học Total Rewards chuyên sâu của Link Power sẽ giúp Quý Học Viên đạt được các năng lực cần có để có thể xây dựng một hệ thống Total Rewards hoàn chỉnh cho Công Ty.

Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD

Khóa Học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, giúp bạn đáp ứng kịp thời các nhu cầu về nhân sự, phù hợp với từng thời điểm phát triển, tăng thêm lợi thế cạnh tranh cho Đối Tác của mình.

Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp
Quản Trị Nhân Sự Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp

Khóa Học Hiring Management cam kết cung cấp kỹ năng, kiến thức giúp Học Viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để xây dựng một hệ thống tuyển dụng dành cho Doanh Nghiệp

Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích
Quản Trị Nhân Sự Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích

Chương Trình Performance Management giúp bạn hiểu sâu về vai trò của quản lý thành tích đối với công tác quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, biết cách xây dựng hệ thống quản lý thành tích hiệu quả cho Doanh Nghiệp của mình.

Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO
Quản Trị Nhân Sự Quản Trị Nhân Sự Dành Cho CEO

Khóa đào tạo quản trị nhân sự dành cho CEO sẽ mang đến các kiến thức, kỹ năng về hệ thống nhân sự hiện đại, giúp các CEO quản trị được nhân sự tốt hơn, giữ chân được nhân tài, gia tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc của nhân viên