Dịch vụ Nhân sự

Lịch Đào Tạo Tháng 8 2020

Tổng hợp lịch khai giảng các khóa đào tạo của Link Power trong tháng 8/2020

Lịch Đào Tạo Tháng 7 2020

Tổng hợp lịch khai giảng các khóa đào tạo của Link Power trong tháng 7

Lịch Khai Giảng Tháng 10 Link Power

Thông tin các khóa học sẽ khai giảng trong tháng 10 tại Link Power. Bao gồm các khóa học về HRBP Manager, Total Rewards, HR...

Lịch Khai Giảng Tháng 11 Link Power

Trong tháng 11/2020, Link Power khai giảng các nhiều khóa học với hàng loạt ưu đãi hỗ trợ cho học viên sau mùa dịch Covid-19

Lịch Khai Giảng Tháng 9 Link Power

Thông tin các khóa học sẽ khai giảng trong tháng 9 tại Link Power. Bao gồm các khóa học về HRBP Manager, Leadership...

Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ - Business Acumen

Khóa Học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, biết tầm quan trọng và đóng góp của bộ phận mình trong toàn bộ chuỗi giá trị. Từ đó đưa ra những chiến lược và thái độ làm việc phụ hợp cho sự phát triển của toàn thể công ty.

Khuyến Mãi Sốc Cuối Năm

Khuyến mãi cuối cùng trong năm 2020 của Link Power cho tất cả các khóa học