Quản lý Thành Tích

OKRs Là Gì? Phương Pháp Quản Trị Theo Mục Tiêu Và Theo Kết Quả Then Chốt
Quản lý Thành Tích OKRs Là Gì? Phương Pháp Quản Trị Theo Mục Tiêu Và Theo Kết Quả Then Chốt

OKR - Objective Key Result là Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả Then chốt, là một khuôn khổ để xác định và theo dõi mục tiêu và kết quả làm việc

Phương pháp xây dựng KPIs hiệu quả
Quản lý Thành Tích Phương pháp xây dựng KPIs hiệu quả

KPI - tiếng anh là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân

KPIs và 7 sai lầm nguy hiểm
Quản lý Thành Tích KPIs và 7 sai lầm nguy hiểm

Tại sao nhiều Doanh nghiệp, Công ty khi áp dụng KPI lại thất bại, liệu rằng KPI đang được thổi phồng quá đà? Bài viết nhận định dưới đây của Thạc Sĩ Lê Cảnh Phúc sẽ chỉ ra 7 điểm sai lầm của doanh nghiệp khi áp dụng KPI

Chiến lược OKRs
Quản lý Thành Tích Chiến lược OKRs

Chiến lược OKRs là một chương trình, kế hoạch hành động tổng thể, lâu dài giúp đạt được các kết quả chính, các mục tiêu mà OKRs hướng tới

BSC và OKRs là gì ? Phương pháp nào tối ưu hơn
Quản lý Thành Tích BSC và OKRs là gì ? Phương pháp nào tối ưu hơn

Cả BSC và OKRs đều là hai công cụ quản trị doanh nghiệp tốt nếu cấp lãnh đạo kết hợp đúng cách.

KPI là gì? Làm Sao Để Áp Dụng Cho Đúng
Quản lý Thành Tích KPI là gì? Làm Sao Để Áp Dụng Cho Đúng

KPI trong tiếng Anh gọi là "Key Performance Indicator" là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty.