Quản lý thành tích

CHIẾN LƯỢC OKRs

Chiến lược OKRs là một chương trình, kế hoạch hành động tổng thể, lâu dài giúp đạt được các kết quả chính, các mục tiêu mà OKRs hướng tới

Xem chi tiết
KPIs VÀ 7 SAI LẦM NGUY HIỂM

Tại sao nhiều Doanh nghiệp, Công ty khi áp dụng KPI lại thất bại, liệu rằng KPI đang được thổi phồng quá đà? Bài viết nhận định dưới đây của Thạc Sĩ Lê Cảnh Phúc sẽ chỉ ra 7 điểm sai lầm của doanh nghiệp khi áp dụng KPI

Xem chi tiết
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KPIs HIỆU QUẢ

KPI - tiếng anh là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân

Xem chi tiết
MẪU KPIs CHO BỘ PHẬN KHO VẬN

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc. Thông qua các chỉ số KPI này, chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong công ty.

Xem chi tiết
CÁCH XÂY DỰNG KPIs CHO NGÀNH F&B

Ngành công nghiệp thực phẩm luôn biến động và vô cùng rộng lớn. Do đó, hầu hết các chủ nhà hàng phân tích hiệu suất kinh doanh của họ bằng cách sử dụng một số tiêu chí đánh giá nhà hàng khác nhau.

Xem chi tiết
CÁCH XÂY DỰNG KPIs CHO NGÀNH E-COMERCE

KPI thương mại điện tử sẽ cho bạn biết về hiệu suất của cửa hàng, từ số lượng đơn hàng theo ngày cho đến giá trị trung bình của tất cả các mặt hàng đã được mua tại bất kỳ thời điểm nào. 

Xem chi tiết
CÁCH XÂY DỰNG KPI CHO NGÀNH BÁN LẺ

KPI theo tiếng anh là viết tắt của Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng

Xem chi tiết