Quản lý thành tích

Quản lý nhân viên làm việc từ xa sao cho hiệu quả và gắn kết

Không chỉ vì yêu cầu an toàn, làm việc từ xa còn được xem là một trong những lựa chọn cắt giảm chi phí của doanh nghiệp

KPI và ORKs là gì? đâu mới là phương pháp vượt trội hơn?

KPI và ORK là gì? đâu mới là phương pháp vượt trội hơn? Doanh nghiệp nên sử dụng phương pháp nào để quản trị doanh nghiệp hiệu quả nhất?

OKRs Là Gì? Phương Pháp Quản Trị Theo Mục Tiêu Và Theo Kết Quả Then Chốt

OKR - Objective Key Result là Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả Then chốt, là một khuôn khổ để xác định và theo dõi mục tiêu và kết quả làm việc

Mẫu KPI cho bộ phận chuỗi cung ứng

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc. Thông qua các chỉ số KPI này, chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong công ty.

KPI là gì? Phương pháp xây dựng, triển khai và đánh giá KPI cho các vị trí trong doanh nghiệp

KPI trong tiếng Anh gọi là "Key Performance Indicator" là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty.

Mẫu KPI dành cho Kho vận

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc. Thông qua các chỉ số KPI này, chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong công ty.

Phương pháp xây dựng KPIs hiệu quả

KPI - tiếng anh là Key Performance Indicator là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân

Mẫu KPIs cho phòng Kế Toán (Phần 1)

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc.

Mẫu KPI dành cho IT

Nghề lập trình có rất nhiều nhiệm vụ nhưng thông thường tạo ra các dòng code là trách nhiệm chính của developer.

Mẫu KPI cho bộ phận Tài Chính mới nhất

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc. Thông qua các chỉ số KPI này, chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong công ty.

Mẫu KPI cho bộ phận sản xuất

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc. Thông qua các chỉ số KPI này, chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong công ty.

Mẫu KPI cho bộ phận Marketing mới nhất năm 2021

Chỉ số KPI trong marketing là yếu tố đặc biệt quan trọng, được xác định theo các chỉ số như: Chỉ số KPI marketing cho hoạt động quảng cáo, chỉ số KPI marketing cho hoạt động khuyến mãi, chỉ số KPI marketing cho quan hệ công chúng

Mẫu KPI cho bộ phận Kỹ Thuật 

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc.

Mẫu kpi cho bộ phận kinh doanh (KPI for sales) mới nhất 2021

KPI cho bộ phận sales là chỉ số đo lường hiệu suất được thực hiện bởi đội ngũ bán hàng và người quản lý để theo dõi hiệu quả của hoạt động bán hàng.

Mẫu KPI cho bộ phận chăm sóc khách hàng (CS) mới nhất 2021

Nhân viên chăm sóc khách hàng được xem là một trong những bộ phận vô cùng quan trọng tại doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng có tốt, có hiệu quả thì doanh nghiệp mới duy trì và phát triển bền vững. Song hiện nay hầu hết các doanh nghiệp lại gặp khó khăn trong việc quản lý chăm sóc khách hàng, cách thức làm việc của nhân viên.