Đoàn P.Trúc San

Đoàn P.Trúc San

Giảng Viên Đào Tạo

Kinh nghiệm làm việc

 • Hơn 16 năm làm việc trong mảng đào tạo nội bộ 
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý - đào tạo nhân sự tại các tập đoàn lớn
 • Từng là Quản lý đào tạo, Giám đốc đào tạo, L&D Director của các công ty, tập đoàn như Mercedes Benz, Lazada, Nova Group,...
 • Đảm nhiệm các công tác phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Tham gia vào nhiều dự án xây dựng và giám sát khung đánh giá năng lực, KPIs, 3P,...
 • Xây dựng lộ trình đào tạo nhân tài, xây dựng hệ thống đào tạo và đánh giá chính sách đào tạo
 • Chủ trì thực hiện các dự án phát triển và tài năng trong khu vực tại LEL & LEX VN

Doanh nghiệp đã công tác 

 • Mercedes-Benz Việt Nam
 • Ngọc Nghĩa Group
 • Tekcom Corporation/ Vietnam Plywood
 • Lazada eLogistics Việt Nam

Bằng cấp chuyên môn

 • Bằng cử nhân Sư phạm Tiếng Đức tại trường Đại học KHXH&NV
 • Advanced HR Profession- BBC Consulting & Services
 • Training & Development Manager- TUV Rheinland
 • Train the trainer - LEAD training
 • Creative Problem Solving - Dale Carnegie Business School
 • Breakthrough  Leadership - Dale Carnegie Business School

Khoá học của giảng viên