Lâm N.Tuấn Phương

Lâm N.Tuấn Phương

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư Vấn

Kinh nghiệm làm việc:

 • Đương nhiệm  vị trí Training Quality Assurance Manager (Quản lý đảm bảo chất lượng đào tạo) tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Manulife Việt Nam.
 • 18 năm kinh nghiệm đào tạo nội bộ tại các công ty và Tập Đoàn Lớn 
 • Từng đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Đào Tạo và Phát Triển tại các công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam như Đồng Tâm Group, PQC Group, TTC Group.
 • Từng đảm nhiệm vị trí Quản Lý Huấn Luyện Cấp Cao (Trainer Manager) tại các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn như AIA, FWD.
 • Giám đốc Trung tâm Trưng bày & Dịch vụ Teka.
 • Thực hiện các dự án thiết lập hệ thống đào tạo phù hợp với từng ngành nghề, đáp ứng với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp để đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức cho đội ngũ nhân sự của công ty theo sát yêu cầu công việc.

Trình độ học vấn 

 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Đại học mở Malaysia
 • Chứng chỉ Giám đốc Đào tạo –  TUV (CHLB Đức)
 • Chứng chỉ Giám đốc Nhân sự – Viện Quản trị Quốc tế 
 • Chứng chỉ Quản lý cấp cao – Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Chứng chỉ Chuyên viên Tâm lý Doanh nghiệp - Trung tâm Hồn Việt

Khoá học của giảng viên