Phạm Thị Ngọc Hậu

Phạm Thị Ngọc Hậu

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư Vấn

Kinh nghiệm làm việc:

  • Đang đảm nhiệm vị trí L&OD Manager tại Simpson Strong-Tie Việt Nam
  • Hơn 27 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Nhân sự và L&D
  • Từng đảm nhiệm các vị trí giám đốc đào tạo, Lean tại các tập đoàn lớn như Nike, Nestle Việt Nam, Jabil Circuit, Sparton Việt Nam,..

Bằng cấp chuyên môn:

  • Thạc Sĩ MBA tại trường UBIS University
  • Lean Enterprise Certificate
  • Certified Master Lean Trainer
  • Certified Professional Training