KHÓA HỌC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - INSTRUCTIONAL DESIGN (ID)

50 học sinh
Giảng viên:
Cập nhật lần cuối: 20-06-2022
Ullam non odit eum

Giới thiệu

Khóa học Thiết Kế Chương Trình Đào Tạo (Instructional Design) giúp học viên Năng lực thiết kế chương trình đào tạo là một trong những năng lực cốt lõi của người làm L&D chuyên nghiệp. Tham gia ngay hôm nay để có nền tảng vững chắc cho sự nghiệp L&D

Nội dung khoá học

I. Nội dung đào tạo: 

 • Một số nguyên tắc cơ bản trong thiết kế chương trình đào tạo cho người trưởng thành
 • Các bước xây dựng nội dung bài giảng
 • Các phương pháp thiết kế Outline cho một bài giảng logic và sinh động
 • Phát triển nội dung bài giảng theo mô hình Gagné
 • Xây dựng các hoạt động đào tạo và trò chơi (training game)
 • Thiết kế kế hoạch bài giảng (Lesson plan)
 • Kỹ thuật thiết kế Slide bài giảng đẹp và chuyên nghiệp
  • Nguyên tắc chung trong thiết kế slide
  • Sử dụng màu sắc, font chữ
  • Nguyên tắc dàn trang, bố cục

II. Đối tượng tham gia

 • Chuyên viên đào tạo
 • Chuyên viên L&D có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trở lên
 • Chuyên viên cao cấp L&D, L&D Supervisor
 • Giảng viên, giáo viên muốn nâng cao chương trình bài giảng 

III. Thời lượng chương trình : 2 buổi - 7 giờ đào tạo 

IV. Phương pháp và hình thức đào tạo 

Hình thức : Offline 

Phương pháp : Là phương pháp mô phỏng & thực nghiệm, kết hợp hệ thống hóa kiến thức qua trải nghiệm thực tế làm L&D tổng hợp bằng các game, các tình huống, các bài tập giả lập, sau các buổi cùng giảng viên Link Power các học viên, tương tác trao đổi, đóng gói hoàn thành nội dung như sau

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống...thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được Đúc Kết, Cô Đọng của Giảng Viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẽ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

V. Giảng Viên 

Chuyên gia tư vấn đào tạo - Ms. Đoàn Phạm Trúc San

 • Hơn 16 năm làm việc trong mảng đào tạo nội bộ 
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý- đào tạo nhân sự tại các tập đoàn lớn
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Tham gia vào nhiều dự án xây dựng và giám sát khung đánh giá năng lực, KPIs, 3P,...
 • Xây dựng lộ trình đào tạo nhân tài, xây dựng hệ thống đào tạo và đánh giá chính sách đào tạo
 • Chủ trì thực hiện các dự án phát triển và tài năng trong khu vực tại LEL & LEX VN
Học phí ưu đãi: 3.900.000 đ
Học phí niêm yết: 6.500.000 đ

Đăng ký trước 10 ngày ưu đãi thêm 400.000 vnd

Lịch khai giảng

Ngày khai giảng Địa điểm

Khoá học cùng chủ đề