Cộng đồng

OKR INTERNATIONAL - CÔNG TY HÀNG ĐẦU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC OKRs
OKR INTERNATIONAL - CÔNG TY HÀNG ĐẦU VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC OKRs

OKR International là công ty hàng đầu trong nghiên cứu và tư vấn chuyên về Hoạch định chiến lược OKRs, chuyển đổi văn hóa và phát triển lãnh đạo. Với mục tiêu giúp các tổ chức chuyển đổi linh hoạt hơn, dễ dàng đạt được mục tiêu mình đặt ra, OKR International đã đặt dấu ấn của mình ở 15 quốc gia với 23 ngành nghề khác nhau.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, việc các doanh nghiệp xây dựng được một đội ngũ nhân sự vững vàng và có được những chiến lược phát triển cụ thể, đúng đắn sẽ là lợi thế giúp doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình trên “bản đồ” thị trường.

RECAP WEBINAR QUỐC TẾ: IMPLEMENTING OKRs IN VIETNAM
RECAP WEBINAR QUỐC TẾ: IMPLEMENTING OKRs IN VIETNAM

Ngày 24/02/2023, Link Power đã chính thức tổ chức WEBINAR QUỐC TẾ “IMPLEMENTING OKRS IN VIETNAM”. Hội thảo diễn ra thành công với sự đồng hành của các chuyên gia trong nước và quốc tế và nhận được sự quan tâm, tham dự của đông đảo Nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Nhà quản trị nhân sự.