WORKSHOP: OKRs - NÂNG TẦM QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUẨN QUỐC TẾ

WORKSHOP: OKRs - NÂNG TẦM QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUẨN QUỐC TẾ

Sự kiện

Sáng ngày 14/9, Link Power đã hợp tác cùng HUFLIT tổ chức workshop “OKRs - Nâng tầm quản trị trường Đại học chuẩn quốc tế”.

Tổng quan về chương trình

Chương trình được tổ chức nhằm trang bị kiến thức nền tảng về OKRs cho quý Thầy, Cô lãnh đạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT). Từ đó, từng bước giúp các Thầy, Cô nắm rõ tầm quan trọng của phương pháp quản trị OKR, cam kết tham dự chương trình đào tạo sắp tới được Link Power tổ chức tại HUFLIT, nỗ lực triển khai, phát triển phương pháp này vào tổ chức, nâng tầm hệ thống quản trị của Trường.

Workshop diễn ra với sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia:

  • Chuyên gia Tư vấn - Đào tạo: Mr. Phan Văn Dũng
  • Chuyên gia Tư vấn - Đào tạo:  Mr. Lê Cảnh Phúc
  • Chuyên gia Phát triển giáo dục: Ms. Vũ Thị Thương

Một số hình ảnh về chương trình

Giáo dục là lĩnh vực không ngừng phát triển, đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của các cá nhân và xã hội. Phương pháp OKRs mang tính hợp tác, liên kết - đồng bộ, tập trung vào những mục tiêu chiến lược quan trọng, đồng thời mang lại những đột phá, thúc đẩy tiến bộ, đổi mới của các đơn vị, cơ sở Giáo dục.

Hội thảo là bước khởi đầu cho sự hợp tác đào tạo giữa Link Power và HUFLIT, bước đầu mang OKRs - phương pháp quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt đến với Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT), nâng tầm vị thế của Trường trong ngành Giáo dục.