Phan Văn Dũng

Phan Văn Dũng

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư vấn

Kinh nghiệm làm việc:

 • Hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng nhân sự
 • 20 năm làm việc ở vị trí nhân sự cấp cao ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • Chuyên gia tư vấn, đào tạo của các dự án về lương 3Ps, KPIs, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence – Leadership Competence)

Các doanh nghiệp đã từng công tác:

 • Nguyên Giám đốc Nhân sự tại Tập đoàn Nutifood
 • Chuyên gia tư vấn - Giảng viên đào tạo tại Linkpower
 • Công ty Vinasoy
 • Công ty dịch vụ Logistic toàn cầu DHL
 • New Toyo Pulppy
 • Tập đoàn DKSH 

Bằng cấp chuyên môn:

 • Chief People Officer (PACE)
 • HR Transformation (Dynamic Consulting)
 • Finance for non-Finance (Cask Academy)
 • DISC Extend (CxO Search and L&A)
 • FinxS (FinxS Oy Ltd. - Finland)
 • Role Analysis and Job Evaluation (Mercer - Singapore)
 • Performance Management Professional (The KPI Institute-Australia)

Khoá học của giảng viên