Phan Văn Dũng

Phan Văn Dũng

Giảng Viên Đào Tạo - Chuyên Gia Tư vấn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

 • Hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng nhân sự
 • 20 năm làm việc ở vị trí nhân sự cấp cao ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
 • Chuyên gia tư vấn, đào tạo của các dự án về lương 3Ps, KPIs, Workforce Planning, hệ thống khung năng lực (Core Competence – Leadership Competence)
 • Chuyên gia tư vấn, đào tạo (OKR Master) duy nhất tại Việt Nam được chứng nhận bởi OKR International với chuyển giao độc quyền vào thị trường Việt Nam 

DOANH NGHIỆP ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC:

 • Nguyên Giám đốc Nhân sự tại Tập đoàn Nutifood
 • Chuyên gia tư vấn - Giảng viên đào tạo tại Linkpower
 • Công ty Vinasoy
 • Công ty dịch vụ Logistic toàn cầu DHL
 • New Toyo Pulppy
 • Tập đoàn DKSH 

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

 • Chief People Officer (PACE)
 • HR Transformation (Dynamic Consulting)
 • Finance for non-Finance (Cask Academy)
 • DISC Extend (CxO Search and L&A)
 • FinxS (FinxS Oy Ltd. - Finland)
 • Role Analysis and Job Evaluation (Mercer - Singapore)
 • Performance Management Professional (The KPI Institute-Australia)

Khoá học của giảng viên