KHÓA HỌC CAREER DEVELOPMENT - KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

KHÓA HỌC CAREER DEVELOPMENT - KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN

195 học sinh

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Hiểu đúng về hệ thống Career Development (CD)
 • Nắm các bước cơ bản để xây dựng hệ thống CD trong doanh nghiệp
 • Biết và vận dụng kỹ thuật để xây dựng hệ thống IDP hiệu quả
 • Sử dụng được các công cụ để đánh giá, nhận diện nhân tài và xây dựng được một kế hoạch kế thừa (Sucession Plan) cho doanh nghiệp
 • Cung cấp các file, biểu mẫu để áp dụng cho công việc
 • Chia sẻ các case study thực tế tại các doanh nghiệp

Giới thiệu

Khóa học Career Development giúp học viên xây dựng, lập và quản lý kế hoạch phát triển nhân viên bằng IDP hiệu quả

Nội dung khoá học

 • Kỹ năng xây dựng lộ trình nghề nghiệp
 • Hướng dẫn xây dựng, lập và quản lí kế hoạch phát triển bản thân IDP
 • Thực hành xây dựng IDP

Thông tin khóa học

1. Đối tượng phù hợp: HR có từ 4 năm kinh nghiệm làm việc, HRM, HRBP Supervisor, HRBP Manager,...

2. Thời lượng chương trình: 3 buổi

3. Phương pháp đào tạo: 70 - 20 -10

Link Power áp dụng mô hình 70 - 20 - 10 trong tất cả các chương trình đào tạo. Đây là một giải pháp đào tạo hướng đến trải nghiệm của người học hơn là tập trung cho người dạy với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi kết thúc chương trình có thể ÁP DỤNG NGAY VÀO TRONG CÔNG VIỆC CỦA DOANH NGHIỆP MÌNH. Cụ thể, phương pháp này bao gồm:

 • 70% từ học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống,... thực tế ngay tại lớp học.
 • 20% từ học và phát triển thông qua các bài giảng lý thuyết được đúc kết, cô đọng của giảng viên với những chuyên môn thực tế. Các phương pháp, framework mang tính hệ thống và quốc tế.
 • 10% từ học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các Học Viên khác trong lớp học.

4. Giảng viên đào tạo: Ms. Đoàn Phạm Trúc San

 • Hơn 16 năm làm việc trong mảng đào tạo nội bộ 
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý- đào tạo nhân sự tại các tập đoàn lớn
 • Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng, truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 • Tham gia vào nhiều dự án xây dựng và giám sát khung đánh giá năng lực, KPIs, 3P,...
 • Xây dựng lộ trình đào tạo nhân tài, xây dựng hệ thống đào tạo và đánh giá chính sách đào tạo
 • Chủ trì thực hiện các dự án phát triển và tài năng trong khu vực tại LEL & LEX VN
Học phí: 3.500.000 đ

Giảm thêm 10% khi đăng ký nhóm 3 học viên


Ngày khai giảng Địa điểm
Khoá học cùng chủ đề