Phan Văn Dũng

Phan Văn Dũng

Giảng viên

Kinh nghiệm làm việc:

 • Từng đảm nhiệm giám đốc nhân sự của tập đoàn Nutifood
 • Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng nhân sự 
 • 20 năm làm việc ở vị trí giám đốc nhân sự ở các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên 
 • Chuyên viên tư vấn, đào tạo của các dự án về lương 3P, KPIs, Workforce Planning , hệ thống khung năng lực (Core Competence - Leadership Competence)

Các doanh nghiệp đã từng công tác:

 • Đang đảm nhiệm Giám Đốc Nhân Sự tại Tập đoàn Nutifood
 • Chuyên gia tư vấn tại Linkpower
 • Công ty Vinasoy
 • Công ty dịch vụ Logistic toàn cầu DHL
 • New Toyo Pulppy
 • Tập đoàn DKSH 

Bằng cấp chuyên môn:

 • Chief People Officer (PACE)
 • HR Transformation (Dynamic Consulting)
 • Finance for non-Finance (Cask Academy)
 • DISC Extend (CxO Search and L&A)
 • FinxS (FinxS Oy Ltd. - Finland)
 • Role Analysis and Job Evaluation (Mercer - Singapore)
 • Performance Management Professional (The KPI Institute-Australia)