DỰ ÁN "XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG P1" TẠI CÔNG TY TNHH CAO SU NGUYỄN ĐỈNH

DỰ ÁN "XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG P1" TẠI CÔNG TY TNHH CAO SU NGUYỄN ĐỈNH

Dự Án Đã Triển Khai

Ngày 15/02/2023, Link Power bắt đầu triển khai dự án tư vấn "Xây dựng hệ thống lương P1" cho Công ty TNHH Cao Su Nguyễn Đỉnh nhằm chuẩn hóa, hoàn thiện và cải tiến hệ thống lương tại doanh nghiệp.

Thông tin dự án

“Xây dựng hệ thống lương P1” là dự án tư vấn chuyên sâu về hệ thống lương thưởng cho CEO và các cấp quản lý của Công ty Cao Su Nguyễn Đỉnh.

P1 (Pay for Position): Trả lương cho vị trí công việc thuộc hệ thống lương 3P - hệ thống đánh giá lương hướng tới sự công bằng, tạo động lực cho nhân viên, tăng khả năng thu hút, giữ chân người lao động.

Dự án được khảo sát, thiết kế và triển khai bởi chuyên gia Lê Cảnh Phúc và chuyên gia Phan Văn Dũng - các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự nói chung và lĩnh vực tư vấn - đào tạo xây dựng hệ thống lương thưởng theo 3P, chuẩn Mercer, HAYs,... nói riêng.

Nội dung chính của dự án

  • Khảo sát hiện trạng và chính sách lương thưởng hiện tại
  • Chuẩn hoá bộ mô tả công việc
  • Tổng hợp thông tin dữ liệu và đánh giá giá trị công việc
  • Xây dựng hệ thống thang bảng lương P1
  • Xây dựng hệ thống khung, bậc lương, quy chế lương

Giá trị công ty nhận được

  • Có hệ thống thang bảng lương của vị trí và nhóm vị trí: Lương cơ bản, lương theo KPI
  • Có hệ thống chính sách, quy trình để vận hành hệ thống lương, thưởng mới
  • Có sự chuyển đổi từ hệ thống lương hiện tại sang hệ thống mới
  • Hoàn thiện biểu mẫu, phụ lục hợp đồng điều chỉnh

Một số hình ảnh của dự án

Nhằm mang lại hiệu quả cho đối tác của mình, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Link Power luôn được thiết kế theo từng yêu cầu riêng biệt của doanh nghiệp. Hãy liên hệ với Link Power, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ mang đến các giải pháp giải quyết từng "nỗi đau", đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc thù mỗi của doanh nghiệp,.