Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ - Business Acumen

5.0
57 học viên đã tham gia
Cập nhật lần cuối: 01/06/2021

Giới thiệu

Khóa Học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, biết tầm quan trọng và đóng góp của bộ phận mình trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Nội dung khóa học

 • Business Acumen Inhouse

  Khóa Học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, biết tầm quan trọng và đóng góp của bộ phận mình trong toàn bộ chuỗi giá trị. Từ đó đưa ra những chiến lược và thái độ làm việc phụ hợp cho sự phát triển của toàn thể công ty.

  LIÊN HỆ TƯ VẤN:

  MS. HỒNG 0332 101 686

  Mail: hongnguyen@linkpower.com.vn

  Link Power - Business Acumen Program 1Link Power - Business Acumen Program 2

  Link Power - Business Acumen Program 3Link Power - Business Acumen Program 4Link Power - Business Acumen Program 5