CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG CHO ĐỘI NGŨ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG CHO ĐỘI NGŨ KINH DOANH

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Phân biệt được và lựa chọn các loại lương thưởng cho đội ngũ kinh doanh tuỳ theo mục đích (Distinguish and select incentive types based on purpose)
 • Xác định được tổng tiền mặt mục tiêu và cơ cấu lương (Determine total target cash and the pay mix)
 • Đánh giá hiệu quả của các loại lương thưởng hiện có (Evaluate effectiveness of existing incentives)
 • Phát triển kế hoạch lương thưởng cho toàn công ty (Develop a broad-based corporate incentive plan)
 • Xây dựng kế hoạch lương thưởng hoặc chính sách hoa hồng cho hoạt động bán hàng (Develop a sales incentive or commission plan)
 • Mô tả và đề xuất các loại kế hoạch chia sẻ lợi nhuận (Describe and recommend profit sharing and gainsharing plans)
 • Nắm được cách truyền thông về chính sách lương thưởng tới đội ngũ (Communicate incentives to participants)

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Nội dung khoá học

1. Mối quan hệ giữa KPIs với Mục tiêu, Chiến lược Bán hàng & Chương trình Thưởng

2. Hiểu, chọn lựa KPIs phù hợp vị trí, khu vực của lực lượng bán hàng

3. Hiểu, vận dụng phương pháp xây dựng chính sách, chương trình thưởng Incentives dành cho Sales hiệu quả

4. Hiểu, vận dụng phương pháp xây dựng & quản lý ngân sách lương, thưởng theo AOP hằng năm

5. Trình tự xây dựng truyền thông & quản lý chương trình

Thông tin chương trình:

 1. Thời gian đào tạo: 2 ngày (14 giờ đào tạo)
 2. Số lượng học viên: từ 15 đến 22 học viên.
 3. Hình thức đào tạo: Offline
 4. Đối tượng:
 • Sales Admin và Sales Operation cấp Supervisor trở lên; Sales Manager/ Regional Sales Manager
 • C&B và Organization Development từ cấp Supervisor trở lên
 • HRM, HRD, HRBP Director

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lộ trình thực hiện đào tạo trong doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0901 35 66 55 hoặc để lại thông tin trong form đăng ký.

Học phí: Liên hệ
Khoá học cùng chủ đề