CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẢI TIẾN, THIẾT LẬP VÀ TRIỂN KHAI KPIs THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẢI TIẾN, THIẾT LẬP VÀ TRIỂN KHAI KPIs THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

 • Hiểu rõ tầm quan trọng & giá trị đóng góp của hệ thống KPIs
 • Hiểu rõ mối tương quan khi thiết lập & phân bổ mục tiêu hoạt động từ BSC công ty đến đơn vị và vị trí công việc với KPIs
 • Phương pháp xây dựng & áp dụng mô hình quản lý thành tích trong quản trị nhân sự tại doanh nghiệp
 • Nắm rõ phương pháp và thực hành cái tiến, thiết lập bổ sung bộ chỉ số KPIs của các đơn vị
 • Hiểu rõ mối tương quan giữa áp dụng kết quả đánh giá KPIs với lương thưởng, phúc lợi để xây dựng hệ thống lương thưởng (Total Rewards)
 • Nắm rõ phương pháp đo lường và thiết lập phẩn bổ trọng số (thứ tự ưu tiên) của mỗi (KPIs) cho các vị trí từ quản lý đơn vị trở xuống nhân viên
 • Nắm rõ phương pháp đánh giá & phản hồi thực hiện KPIs

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nỗi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Nội dung khoá học

1. Tầm quan trọng & giá trị đóng góp của hệ thống KPI cho nhà quản lý, nhân viên & công ty

2. Mối tương quan giữa thiết lập & phân bổ mục tiêu BSC công ty đến đơn vị và vị trí với KPI

3. Thực hành thiết lập phân bổ mục tiêu vị trí, mục tiêu đơn vị từ BSC công ty

4. Hiểu, áp dụng quy trình thiết lập phân bổ thực hiện & quản lý KPIS (Phân cấp, phân quyền theo RACI)

5. Phương pháp xây dựng & áp dụng mô hình quản lý thành tích trong quản trị nhân sự tại doanh nghiệp

6. Phương pháp thiết lập – phân bổ Bộ chỉ số KPI của mỗi vị trí công việc thuộc đơn vị

7. Thực hành

Thông tin chương trình:

 • Thời gian đào tạo: 3 ngày (21 giờ đào tạo)
 • Số lượng học viên: từ 15 đến 25 học viên.
 • Hình thức đào tạo: Offline
 • Đối tượng:
 1. Chuyên viên triển khai hệ thống KPIs (KPIs Champion)
 2. Chuyên viên nhân sự làm C&B, Organization Development, Performance Management từ cấp chuyên viên trở lên
 3. HRM, HRD, HRBP Director

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về lộ trình thực hiện đào tạo trong doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline 0901 35 66 55 hoặc để lại thông tin trong form đăng ký.

Học phí: Liên hệ
Khoá học cùng chủ đề